Helfo frikort 2

Hensikten med frikortordningene er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten. Det finnes to frikortordninger , én for egenandelstak og én for egenandelstak 2. De gjelder for ulike helsetjenester. Har innbygger fått frikort i den ene . Ordningen med frikort egenandelstak er allerede automatisert, og nå blir det en tilsvarende ordning for frikort egenandelstak 2.

Enkelte former for tannbehandling. Opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon. Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitets- sykehus – Rikshospitalet. Spør din behandler om du omfattes av ordningen. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

Egenandelsregisterforskriften fastsetter at alle egenandeler skal innrapporteres innen 14. Les om ordningen på HELFOs nettsider. Det er bare egenandeler som.

Innvilgelse av frikort gjelder for ett kalenderår og vil kunne øke stønaden fra NAV ved fremtidige behandlinger. Betaler du mer enn kroner 1. Du kan ikke bruke frikortene om hverandre siden disse gjelder ulike helsetjenester. Når taket er nåd sendes det automatisk ut frikortvedtak og et frikort i posten innen tre uker. Når du har fått frikort betaler du ingen flere egenandeler resten . Du har også her ansvaret for å vise frem frikortet , forteller trygdeadvokaten.

Samanlikn desse opplysningane med dine eigne kvitteringar, og kontroller at alle eigendelane er med. Ta vare på kvitteringar for godkjente eigendelar. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Med frikort slipper du å betale egenandeler resten av året. Barn under år betaler ingen egenandel (egenandelstak 1).

Da sender du søknad og kvitteringer til . Hjemmel: Fastsatt av Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 19. Artikkelen er lagt ut på. Frikort for egenandelstak er ikke automatisk.

I frikort eigendelstak. Frå denne datoen slepp du å søke om frikort for helsetenester.

Det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eigendelstaket . Bruker som ikke automatisk mottar frikort innen tre uker etter at egenandelstak er nåd må ta kontakt med HELFO. Beløpene som gir deg rett til frikort for helsetjenester økes med kroner fra 1. HELFO – frikort -for- helsetjenester. Dette berører om lag millioner innbyggere. Stortinget har bestemt at beløpet økes til 2. For egenandelstak økes beløpet til 2.