Hed opp slakteri otta

Medlemsbutikken kan være stengt eller ha endret åpningstid i jula uten . Illustrasjon av kokk som skjærer opp kjøtt fra Nortura, med kjøkkenelementer i bakgrunnen. Mangler: hed Slaktehus på Otta ble rådhus for Sel – Selhistorie. Det meste av avløpet gikk rett i elva, noe som i slaktetida avspeilet seg tydelig i elveløpet nedenfor Otta -brua. Nortura Sa avd Otta har besøksadresse Ulavegen Otta. De kjørte knallhardt mot ledelsen i Hed – Opp som den gangen ville flytte slaktinga til Otta og Rudshøgda og heller satse på spekemat.

Under prosessen ble det opprettet en avtale med Røros slakteri om kuslakting og etter enda mer påtrykk utvidet kjøttsamvirket sitt saueslakteri på Oppdal for å ta imot dyr fra . Ja, Otta som ett av flere slakteri kan bli nedlagt. Med utgangspunkt i Otta slakteri og Gudbrandsdalen kan en se for se følgende hvordan en dag utarter seg:. Den eneste kilden jeg kan gi deg er mitt ord da jeg har vært med min far for en 4-år siden mens han kjørte for Hed – Opp og da kunne dagene starte klokken 6 . Bare i Nord-Gudbrandsdalen har Mattilsynet mellom 1og 2ganger det siste året sendt ut brev og bedt aktuelle bønder skjerpe seg fordi de har levert møkkete dyr til slakting. Fra Hed – Opp slakteri på Otta , Oppland. Bonde Iver LO om lange veier med slaktet, og om utviklingen.

Flere slaktede dyr, skinnet flås av og dyret vaskes. Kjørescene til Lillehammer. Karbonader lages og pakkes. Kjøttbyen til Evensen i Oslo. Administrerende direktør Victor . Kampen for slakterisamvirket.

Det gamle Otta – slakteriet. Iver Lo ivret for et samvirkeslakteri i Nord-Gudbrandsdal. Det er mange selgere, mange dyr.

Hun sier videre at kontrollørene ofte ser skitne dyr komme til . PRIVATE SLAKTERIER (gruppert på stigende avdelingsnummer). Fellesslakteriet Sarpsborg Fellesslakteriet Oslo Hed – Opp Tynset Hed – Opp Hamar Hed – Opp Otta Vestfold-Buskerud Slakteri avd. Gol Vestfold-Buskerud Slakteri avd.

Tønsberg Andelsslakteriet . Modellen og feltdataene ble brukt til å fremstille et forslag til beskyttelses- soner ( soneinndeling) rundt vannverket. Mulige forurensningskilder ble også vurdert, og resultatene . Vi tror det vil være mer rasjonelt å foreta denne produksjonen et annet sted. Byggjer denne trua til SND på å sentralisere samvirkebedriftene på ei bedriftsøkonomisk vurdering eller på ei samfunnsøkonomisk vurdering?

Vi skal vere klåre over at Hed – Opp , som eig slakteriet i Otta , ønskjer å halde fram her. Solell,kjørde til slakteriet på otta. Geiteholdet synes å ha stabilisert seg – ja det viser til og med en forsiktig ökning, særlig i strök hvor fellessetrene har kommet i sving.

Slidre, Etnedal, Ringebu og Lom som de fremste. Gilde Vest BA, Sandei 0. Folk må videre læres opp til å bruke skinkene til noe annet enn øl og snaps. Foreløpig har han jobb på slakteriet ved Hed – Opp på Otta ved siden av skinkesatsinga i Skjåk.