Havert vs steinkobbe

Steinkobbe (Phoca vitulina), også kalt fjordsel, er et sjøpattedyr som lever et amfibisk liv i Nord-Atlanteren. Den tilhører selfamilien (Phocidae). En voksen steinkobbe kan bli opptil 150cm og kav veie 95kg og hunner noe mindre, rundt 57kg.

Både havert og steinkobbe har næringssøk i og utenfor skjærgården og i fjordene. Begge artene beiter ofte på bunnfisk, og beiteområdene er gjerne gode fiskeplasser. Selene er derfor utsatt for å sette seg fast og drukne i fiskeredskap. Særlig to fiskerier er viktige med hensyn til bifangst av sjøpattedyr: . Sel – steinkobbe og havert.

Sel er eit rovdyr som er tilpassa livet i vatn. Dei svømmer og dykkar særs godt. Selane ser godt, men lukt og hørsel er enno viktigare.

Dei karakteristiske verhåra og den følsame snuten er viktig for å lokalisere føde, artsfrendar og fare . Tror dette er en havert , men har aldri sett verken den eller steinkobba før, så er ikke sikker. Ser i litteraturen at et godt kjennetegn skal være utformingen av snutepartiet. Flat overgang mellom snute og panne tilsier havert , mens overgangen beskrives som brattere hos steinkobbe.

Steinkobben har tilhold inne i fjordarmene, skjermet forde mest ekstreme værforholdene, Den kan bli inntil meter lang og veie over 1kg. For et par veker sida dykka eg med fleire selar. Så lurer på om dette er en havert ? Denne var mykje større enn dei andre. Av Gunnar Henriksen og Nils Røv -haverten og steinkobben er omstridte dyr i norsk natur. Mange ser på dem som skadedyr som forstyrrer fiske og økosystem.

Havertungene ligger på land i 3-uker etter fødselen. Resultatene tyder på at minimumsbestan- den for Sør-Trøndelag er på omkring 5steinkobber. Sammen med kystområdene i. Vesterålen og Nord-Troms er reservatene. Av de sju selartene som opptrer i norske farvann er det havert og steinkobbe som er aktuelle jaktobjekt for norske jegere (ringsel, storkobbe, grønlandsel, klappmyss og hvalross opptrer kun sporadisk ved norskekysten vinterstid).

En voksen haverthann kan bli over 3kilo, mens en steinkobbe sjelden er . Seljakt Sealhunting – Duration: 9:58. Forvaltningsplanene for havert og steinkobbe skal vurderes når nye tellinger av bestandene er gjennomført. En ny telling av steinkobbe starter i sommer og det vil ta 2-år før resultatene foreligger.

Deretter skal havert -bestanden telles. De norske polarselene slaktes for pelsens skyld i en fangst som store deler av verden fordømmer. Kystselenes skjebne er ikke like kjent, men den er like trist: De drepes rett og slett fordi noen ikke liker dem. Kystselene – steinkobbe og havert – som lever langs Norgeskysten, lider i det . Nordøst-Atlanteren fra Portugal i sør til Barentshavet i nord. Norske myndigheter har i store deler av vårt århundre gjennomført kampanjer for å utrydde eller redusere bestandene av kystsel ( steinkobbe og havert ). Det har blitt utbetalt . Fra i år er det fylkeskommunene som gir fellingstillatelser for kystsel som steinkobbe og havert.

Sondre Båtstran talsperson i Miljøpartiet de grønne, frykter dette kan få alvorlige konsekvenser for steinkobben, fordi lavere styringsnivåer kan komme til å ta mer hensyn til lokale . En prioritert oppgave i prosjektet Porsangerfjorden som nasjonalt laboratorium for fjordøkologi (PNL), er å finne ut i hvilken grad steinkobbe og havert påvirker økosystemet. Prosjektet vil i mars måned stimulere til økt uttak av begge de to kystnære. Sel som er merket med et plastmerke i den ene baksveiven er særdeles viktig å få aldersdata fra. I slike tilfeller kan metoden for aldersbestemmelse kontrolleres fordi vi vet den .