Hasj farlig

Jeg vet INGEN ting om hasj , bare at det er godt. ALLE skader cannabis gjør mot helsa di. Så skal jeg vurdere å slutte utifra. Det er butikk og cannabis er ett livsfarlig økomisk komet nedfall uten sidestykke.

Portalen til sterkerestoffer? Høres plutselig mer farlig ut for den uvitende.

Hva med han kællen som står utenfor puben og selger hockeypulver og bredesmil? Det er ihvertfall ikke der cannabisen vanker som regel. Det lenge vært debatt om hvorvidt cannabis skal legaliseres, og hvor farlig det egentlig er å røyke hasj.

I tillegg røyker de danske ungdommene oftere. Les også: Ungdom bruker mindre hasj. Seks danske forskere har . Får alle skadevirkninger av å bruke hasj? Forsvinner skadevirkningene hvis man slutter?

Er hasj farligere enn alkohol?

Ingunn Hove, psykolog spesialist ved Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) ved Stavanger Universitetssjukehus, har svart på seernes spørsmål om hasj. En mykere holdning til hasj kan vanskelig bli annet enn negativ for folkehelsen. Plutselig var alle opptatt av at hasj er farlig. Ny forskning fjerner tvil: Hasj gir økt risiko for psykose og schizofreni.

Når det gjelder forbudet mot hasj er det slik at all forskning tilsier at økt tilgjengelighet av et rusmiddel vil føre til økt bruk, og økt bruk vil føre til flere skader. Argumentet blir derfor at det er dumt å legalisere nok et rusmiddel, når vi allerede har så store problemer med det ene rusmiddelet (alkohol) som er lovlig. Hvis man skal spise hasj , bør man kutte den opp i små små små biter, aldri ta å spis den i en klump. Det det kan ta time eller mer før den fungerer, men den vil da også fungere mye lengre. Rusen vil ikke bli så sterk og intens som den er når . Reinås, som er forbundsleder i Forbundet Mot Rusgift, holdt det siste innlegget på FMRs fagdag om cannabis.

Han skulle besvare spørsmålet om hasj er farlig , og hvis ja, hvordan skal vi forholde oss. Jeg personlig har ikke merket noe til bivirkninger, og er for legalisering i Norge! Kan dere fortelle meg om det faktisk er så farlig å røyke hasj som folk skal ha det til (at det er livsfarlig og sånn)? Har selv lest mange steder at det er . Hasj er den mest utbredte illegale rusgiften i Norge.

Den blir av mange sett på som et lett narkotikum, og det hersker i mange miljøer en skremmende naivitet rundt farligheten ved bruk av stoffet. Det er viktig å slå fast at farlighet ikke er et entydig begrep. Om man med farliget knyttet til et narkotisk stoff mener risikoen for å dø .

VG Nett) Forskere ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har funnet ut at svært mange unge som prøver hasj også drikker alkohol. Men sett alene er hasjen mindre skadelig enn alkoholen, sier SIRUS-forsker. Cannabis kalles ofte et lett rusmiddel, men kjemiske endringer gjør at cannabisbruk får stadig mer alvorlige konsekvenser. Jeg ser at Studentene i Oslo mener at totalt sett er alkohol mer skadelig for kroppen en hasj. Er det et holdningproblem eller har de rett?

En jeg kjenner røyker hasj omtrent hver dag. Han går på skole og jobber, er sosial og har kjæreste osv. Hvor farlig er det å bruke dette . Av alle stoffer – lovlige som ulovlige – mennesket inntar, er alkohol med god margin det dødeligste. Deretter kommer nikotin, kokain og heroin, mens cannabis ( hasj ) er det minst farlige.

Forskernes konklusjon er at verden er bedre tjent med å fokusere på følgevirkningene av tobakk og alkohol enn av all . Jeg tror at det er like farlig som kong alkohol, men så kommer jo det faktum inn at hasj ofte er springbrettet til tyngre narkotiske stoffer.