Grovforopptak sau

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Regler for kopperinnhold i fôr til sau.

Fôring fra innsett til lamming. Oppfôring av ikke slaktemodne lam på høsten . Vi har også utvikla eit system for vurdering av sannsynleg grovfôropptak ved appetittfôring med grovfôr. Dyra sitt grovfôropptak aukar med aukande energiinnhald og minkande trevleinnhald i grovfôret. God gjæringskvalitet på surfôret er med og sikrar høgt grovfôropptak.

Klassifisering av grovfôret i ulike kvalitetar etter innhald av energi (FEm), . Formålet med oppgaven var å se på hvilke faktorer som påvirker grovfôropptaket hos sau , samt å vurdere hvilke opplysninger som er nødvendig for å utarbeide beregninger for forventa grovfôropptak hos sau i Norge. Datamateriale fra tre ulike forsøk ble statistisk behandlet ved hjelp . Beitebruk for kjøttproduksjon. Kvifor er godt beitebruk på innmark viktig ? Godt fôr-høgt grovfôropptak. Prosjektet har gått over år, og det har i den tiden blitt sett på effekten av grovfôrkvalitet til både på mjølkekyr, okser, sau og geit. Mer om prosjektet og lenker til.

Den viktigste faktoren som påvirker . Eventuelle kopplam op- pfôret på konvensjonelle fôrandeler. Dyrene blir prioritert i rekkefølgen melkekyr, kviger, okser og sauer. Eg vart nysgjerrig på kva som evt.

Har dei med lågt grovfôropptak så lite grovfôr å ta av at dei like godt kan bruke meir kraftfôr heller enn å kjøpe inn ekstra grovfôr ? I samme artikkel sies det at kortere lysdager er bra for sinkyr og gir mer melk i neste laktasjon. Et høyt sukkerinnhold gir god smak på grovfôret og dermed høyere fôropptak. Høyt grovfôropptak gir bedre vommiljø, bedre forhold mellom fiber og lettfordøyelige karbohydrater. I tillegg er fordøyelse av sukker i vom gunstig for fettprosenten i melka, og høyt grovfôropptak. Hva påvirker sukkerinnholdet?

Et viktig mål for innefôringsperioden er å sikre høyt grovfôropptak. Er nokk ikkje den mest efektive, men med ei lita besetning med sau er det kansje bedre enn store rundballer ? Ga store utslag i grovforopptak hos oss når vi gikk over fra ren forhøsting. I tabellen bruker vi en gjennomsnittsvekt på. Tabellen gir lavere verdi enn ligning utarbeidet av Kjus . Proteininnhaldet og –kvaliteten er òg tilpassa eit godt grovfôr. Energiinnhaldet er høgt.

Ved høgt grovfôropptak (kg TS per 1kg levandevekt) og bruk av FORMEL Biff Kompakt kan oksane oppnå svært god tilvekst. Den er mest aktuell til dei lette . Forblandingens betegnelse: Tilskuddsfor. Dyregruppe: Storfe, Sau , Geit, Hest.

Importør: Mineral-Expressen Ltd. Me har sjeviotsau fordi den klarer seg klart best av dei. Regelmessig utegange gjennom vinteren gir også bedre grovforopptak ved inneforing. Lågt grovfôropptak gir utfordringar i høve til å gi geitenebalanserte fôrrasjonar med gunstig forhold mellom grovfôr og kraftfôr.

Kompensasjon for lite eller dårleggrovfôr, gjennom større kraftfôr -mengder, er utfordrande i høve tilvomfunksjonen. Det blir då særs viktigå bruke rett type kraftfôr, .