Grisetang alder

Grisetang er den mest fremtredende tangarten langs hele Norges kyst. Alderen kan derfor bestemmes ved å telle antall blærer oppover skuddet (nederste, dvs. første blære blir dannet i 3. år). Grisetang danner grunnlaget for den norske produksjonen av tangmel og tangekstrakter.

Algen sitter godt festet til underlaget med hefte- føtter (figur til høyre). Nederste delen av bladet danner en kileformet overgang til stilken. To arter fins i norske farvann, men en art (Patella vulgata) er mest vanlig. Den andre arten (P. aspera) er kjent fra sterkt eksponerte steder i fjæresonen langs kysten fra Haugesund til Trøndelag mens P. Hamningberg i Finnmark og østover til Russland. Man kan finne alderen på en grisetang ved å telle blærene på hovedgreinene og så legge til år.

Hvem kan finne den eldste grisetangen? Noter alderen på grisetangen i arbeidsboka. Hvorfor tror dere at noen tangarter bare vokser høyt oppe i fjæra, mens andre bare vokser langt nede?

For ä fä en indikasjon pá gjenvekst av grisetang , ble felt i Grandefjœra undersßkt. Det ble mält biomasse som over, i et transekt fra nedre del av grisetangbeltet mot strandlinja. Generelt er det brunalgene som har høyest innhold av de helsefarlige stoffene, men det er store variasjoner mellom både arter, vokseste alder og årstider. Eksempler på brunalger er grisetang , blæretang, sukkertare og butare. Flere faktorer påvirker jodinnholdet, bl.

Nye undersøkelser Havforskningsinstituttet har gjort viser at tecnetium-99- konsentrasjonene i grisetang øker med alderen på tangen. Konsentrasjonene av dette radioaktive stoffet i marine organismer er generelt svært lave, men hummer og tang utpeker seg som de organismene som tar dette opp i seg. Ved ekstreme lavvann, som forekommer noen dager morgen og ettermiddag hver måne kommer taren så vidt til syne nederst i fjæra. Noen tangarter kan bli ganske lange.

Bare strekk ut den lengste grenen i en tangvase. Tang- og tarebeltene er viktige skjulesteder for mange arter små sjødyr og fiskelarver som finner ly mot sultne naboer samtidig som der er godt om mat for dem. Det finnes mange forskjellige tang og tarer, eksempelvis havsalat, grisetang , blæretang og sagtang. EMNEORD: Kopar ureining.

Alder på segment av grisetang (år). Kostundersøkelsene viser. Vi bruker tangsortene Ascophyllum nodosum ( grisetang ) og Fucus vesiculosus (blæretang), som er naturlige kilder til jod. Sink er det metall som med færrest unntak viser økende . Det sensoriske panelet besto av syv dommere – kokkene samlet til kokkeverkste i en alder fra til. Tc-99-konsentrasjonen i årsskudd øker med alder på årsskuddet.

Dette betyr at gamle årsskudd av grisetang fortsatt kan inneholde relativt høye konsentrasjoner av Tc-99. Forslag til aktiviteter og undersøkelser klassen kan gjøre i fjæra. Innholdet av jod i norske sjøplanter ( grisetang , blæretang, fingertare o.a.) kan du sjekke her Tare inneholder en del (omtrent ti ganger) mer jod enn tang.

Behovet for tiltak anses som akutt da vi ser jodmangel hos en betydelig andel av kvinner i fertil alder og gravide i Norge dag på nivåer som har vært . Dette er delvis påvist og antas primært å ha sammenheng med ulik veksthastighet over året. Kort ut- trykt kan algene få høyere .