Gps beitedyr

Med en enkel GPS tracker festet til seletøy eller halsbånd kan du følge med på dyrets bevegelser i terrenget forutsatt mobildekning i området. Telesporsenderen: funksjon og status. Eksempler på bruk av GPS -sendere innen beitenæring og forskning.

Elektroniske øremerkeavlesere. Utprøving på småfe og rein. Systemet kan brukes på alle typer beitedyr , ikke bare geiter.

FESTER HALSBÅNDET: Forskerne Knut Krzywinsk og Gidske Anderson ( foran) fester utstyret rundt halsen på ett av dyrene. Sporer alle typer husdyr på beite. Illustrasjon av sau og e-bjelle. Fordelen med geiter, poengterer forskere, er at de ikke bare spiser gress, men også trær og annen vegetasjon.

Men systemet kan brukes på alle beitedyr , og ikke bare geiter. Og det er mindre kostbart enn å sette opp gjerder og rydde traseer, påpeker forskerne. Les også: Er dette Norges smaleste festival?

ELEKTRONISK OVERVÅKING AV HUSDYR. Radiobjellas egenskaper. Vi lokaliserer dine dyr og du kan selv velge hvilket koordinatsystem du vil se dyrene dine i. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. En GPS -klave på beitedyret kan gi lyd og elektrisk støt for at sauen eller kua skal snu ved den usynlige grensa som bonden har satt. Nå kan norskutviklet beiteteknologi sørge for at disse dyrene i fremtiden kan ferdes fritt uten noen som helst fysiske gjerder.

Nofence AS har nemlig sammen med underleverandørene Com Lillebakk Engineering, Axbit, Minoko og Partnerplast utviklet et GPS -basert lydgjerde for beitedyr. Eller det som Nofence elegant . Heller ikke mot sjø, fjord eller der det er fare for snøras. Da blir gjerdene bare ødelagt, det er rett og slett ikke verd slitet.

Gjengroing er også et økende problem, sier Berntsen. Klimaforandringene blir bare større. Det er stor enighet om at beitedyr er en god løsning, det er ikke ønskelig å sprøyte ned store . Samtlige saueeiere i Nannestad som slipper sauer på utmark bruker nå såkalte radiobjeller. Bjellene tar inn signaler fra satellitter ( GPS ), og sender beskjed via mobilnettet til Telenor til et nettbasert kart der en får avmerket posisjon for alle søyer som er utstyrt med bjeller.

Dette kan vises på PC, og gir muligheten til å få en svært god oversikt over hvor dyra befinner seg. Mange har også oppdaget at . Flere og flere føler at de gror inne. Ragg har derfor valgt å leie ut sine beitedyr til frustrerte hus- og hytteeiere. Vi setter også opp gjerder, leverer og henter dyrene etter avtale. Stortinget har bestemt at både beitedyr og rovdyr skal prioriteres i Oslo og Akershus.

Rovviltforvaltningen skal bidra til å håndtere den utfordrende, todelte målsettingen i rovviltpolitikken på en god måte. Det kan være en utfordring å holde oversikt over hvem som har ansvar for hva i rovviltforvaltningen. GPS , det er nyttig å lære seg å bruke den. Ein klave med GPS -sendar på husdyr og sauesank med drone kan revolusjonere gjeting og tilsyn med beitedyr i utmark.

Batnfjordingen Oscar Hovde Berntsen kan sette et stort kryss i taket etter at Innovasjon Norge nå støtter utviklingen av Nofence med millioner kroner. GPS har i sommer jobbet for Trondheim kommune: De skal ivareta kulturlandskapet på Stykket i Bymarka. Det er lenge siden sist det var beitedyr på Stykket, så det er tydelig at geitene vekker nysgjerrighet og begeistring. Ved hjelp av en elektronisk bjelle, SIM-kort og GPS kan beitedyr løpe fritt innenfor et digitalt beiteområde. Bonden slipper å bruke tid og penger på å sette opp fysiske gjerder i ulendt terreng og kan også leie ut beitedyrene sine for å rydde områder.

Både i Norge og ellers i verden finnes det beiteressurser . Beitedyr i utmarka vandrer over store avstander og sprer plantemateriale og frø fra ett område til et annet. I ei uke fulgte forskerne GPS -merkede sauer og storfe i utmarka i Valdres. Kulturlanskapsforsker Ellen Svalheim mener beitedyr i utmarka er viktig for å begrense gjengroing og bidra til plantespredning.