Gotere

En viktig kilde for ettertidens . Begge disse stammene var blant de germanske folkene som brakte uro i Romerriket i folkevandringstiden. Etter Romerrikets sammenbrudd spilte vestgoterne en viktig rolle i vesteuropeisk historie gjennom enda to og . Gotere var en østgermansk stamme. Det er usikkert om de opprinnelig kom fra Skandinavia.

Man antar at goterne allerede før 2har dratt videre østover fra Wisła til Sør-Russland. De angrep fra midten av 200-tallet de . De skal alle ha kommet fra østre del av Kattegattkysten: visigoterne eller de ekte goterne fra Bohuslen, ostrogoterne eller storgoterne fra Gøta elv området og Vest -Gøtlan gepidene (Gapts = Gauts = Odins) fra Hallan . Holder nå på å pløye meg gjennom Grimberg bin da jeg innså at mine historiekunnskaper var særdeles svekket siden videregående. Dette folkeslaget skapte mye hodebry for Romerriket og . Det Gotiske sprog er tæt på moderne Tysk og Skandinavisk.

Flere områder i det sydlige Skandinavien er blevet kaldt – eller hedder stadig – Gotland med forskellige stavemåder.

Etter slaget ved Adrianopel inngikk de seirende Vestgoterne (også kalt Visigoterne) en avtale med den nye østromerske keiseren Theodosius I. Avtalen gav goterne land i Dakia, Thrakia, dagens Romania og Bulgaria. Ifølge avtalen hadde goterne selvstyre, men de var formelt en del av Det østromerske . De spiller en vesentlig rolle i de store fortellingene, gamle så vel som nye, om Romerrikets fall. Det visigotiske (“vestgotiske”)riket først i Gallia, deretter i Hispania er godt kjent. Det samme er ostrogoternes (“østgoternes”) kortvarige, men . Er den gotiske byggestilen oppkalt etter goterne ? Den germanske stammen goterne har ufortjent gitt navn til den gotiske byggestilen. Deretter begynte renessansen, der gresk og romersk arkitektur dannet inspirasjon til . En gruppe mennesker innenfor en hovedkultur, som har de samme holdningene og interessene, og har også sine spesielle kjennetegn.

Disse to kulturene har jeg tatt for meg . Charterhouse in Archaeol. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Der skete en fejl og siden blev ikke fundet.

Først på femtenhundretallet ble den kalt gotisk.

Dette var et nedsettende navn, man mente at stilperioden med sine spissbuer, ribbehvelv og forseggjorte dekorasjoner var så barbarisk og lite tiltalende at den måtte være utviklet av gotere. Senere har ordets betydning endret seg, og utrykket har ikke lenger . Aquarium, imbricium, guttatorium, guttera, aqualacium, C. GoTERE vndyr pe grownde. Cataduppa, cataracta, C.