Gmo mat lista

VG Nett) Omkring halvparten av matvarene og dyrefôret som Veterinærinstituttet analyserer inneholder genmodifiserte planter. Foreløpig er ingen typer genmodifisert mat godkjent i Norge. Genmodifiserte plantar er oftast tilført eigenskapar som gjer dei meir motstandsdyktige mot ugrasmiddel eller insektangrep eller ein kombinasjon av desse. Produkt laga frå plantane blir rekna som genmodifisert mat i samsvar med regelverket både i Noreg og EU. I Noreg er det strenge krav til godkjenning og merking av . Ifølge departementet er Tlikevel ikke godkjent i Norge fordi den ikke lenger er godkjent etter utsettingsdirektivet, men etter mat – . Virksomheter som importerer mat -, fôr- og såvarer med risiko for innblanding av genmodifisering har ansvar for å følge det norske regelverket på . Per i dag finnes det ingen genmodifiserte mat – eller fôrprodukter som er godkjent for bruk i Norge.

Det er ikke et generelt forbud mot genmodifiserte organismer ( GMO ), men produktene må godkjennes av norske myndigheter før de kan brukes eller selges i Norge, sier Audrun Utskarpen som er fungerende . Nordmenns interesse for mat og sunt kosthold har medført en positiv endring i folks spisevaner. SIFO roper likevel et lite varsku fordi folk kan få et for anstrengt forhold til mat. Norge importerer imidlertid mat fra land som har godkjent bruk av genmodifiserte matvarer.

Det er derfor stor sannsynlighet for at de kan havne i butikkhyllene. Den enkelte forbruker har rett til å velge om han eller hun vil kjøpe og spise genmodifisert mat. For å kunne gjøre slike valg, er det nyttig å vite litt om hva . Vill du vara säker på att maten du köper är GMO -fri, det vill säga framställd utan att på något sätt använda genteknik? Här är listan för dig: GMO -fri betyder. I alla tider har människan försökt förbättra sina kulturväxter genom att förändra växternas arvsmassa – gener.

Forskere bruker genteknologi til å produsere korn som tåler weed-drapet ugressmidler eller er resistente mot skadelige skadedyr. Hensikten med genetisk ingeniør matprodukter er å øke utbyttet og forbedre kvaliteten. Tomater har selv blitt . På matmesser i USA er det nå en sjarmoffensiv fra selskaper som står bak genmodifisert mat. Franziska Achterberg i Greenpeace mener EU bommer når de åpner for GMO – mat fra multinasjonale selskaper.

Produkter som allerede står på lista er blitt forlenget. Miljødirektoratet vil om kort tid oversende en ny liste med genmodifiserte planter det er søkt om å få innføre i Norge. Praksisen regjeringen legger til grunn for de to maislinjene som det nå er søkt om tillatelse for, vil kunne få følger for prosessen når nye typer GMO vurderes. Derfor har både Bioteknologirådet . Siden GMO – mat ikke må merkes, kan vi risikere at prosesserte matvarer som er laget med mais og soya, som for eksempel corn flakes eller tofu, kan være genmodifisert. Norsk lovgiving krever at genmodifiserte næringsmidler, herunder tilsetningsstoffer og aromastoffer, skal merkes som ” genmodifisert ” i innholdslista på innpakningen til næringsmidlet (både mat og fôr).

Dette gjelder både når næringsmidlet inneholder genmodifiserte organismer, og når produktet er laget av . Genmodifiserte organismer (GMO) benyttes nå til produksjon innenfor mange felt: mat, dyrefôr, tekstiler, legemidler osv. Mange av de nye organismene har egenskaper som er ettertraktede. Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, . Genmodifisert mat kan for eksempel gi større avlinger og bedre holdbarhet, næringsinnhol smak, konsistens og . Når temperaturen blir lavere blir væsken til en stiv gel og stivelsen virker som fortykningsmiddel. Tidligere ble amylopektin produsert fra waxy-mutanter av mais , men ingen vekst gir større avling per arealenhet enn poteter, og produksjonen av amylopektin kan økes betydelig med genmodifisert waxy-potet.

Det er lovlig å selge, dyrke og kjøpe godkjente GMO – matvarer i Danmark og EU. Godkjenningen skjer innen det europeiske samarbeidet. Se også en liste over GMO som er godkjent i EU.

Kilde: Fødevarestyrelsen.