Glass og metall container

Hva er glass- og metallemballasje ? Med glass- og metallemballasje menes emballasjen som er rundt næringsmidler (mat og drikke) og husholdningsartikler. Ved større volumer som fra bryggerier o. Oversikt over hvor disse er, finner du her. Det understrekes at det er kun emballasjeglass og -metall som skal leveres i disse stasjonene.

Glass- og metallemballasje.

Dette gjelder syltetøyglass , flasker, hermetikkbokser og andre bokser i . Sandefjord har ingen henteordning for glass og metallemballasje. Etter innføring av henteordning for glass- og metallemballasje har returpunktene for denne avfallstypen blitt fjernet i alle kommuner innenfor VESAR-området. Coop- Prix Krokemoveien. Våre returpunkt er grønne containere som er merket med hvilke typer avfall du kan kaste i dem. BIR har satt ut returpunkt for glass og metallemballasje på sentrale steder som i bomiljø, ved butikker og kjøpesentre.

På enkelte returpunkt finner du også containere for plastemballasje og papiravfall . Hvor kan jeg levere det?

Dette leveres til containere for glass- og metall som kalles returpunkt. Slike returpunkt har vi plassert utenfor mange butikker og tettbygde strøk. Skriv inn din adresse og få opp dine nærmeste returpunkt.

All ren og tom emballasje av glass eller metall kan sorteres. Det er innført ny ordning hvor glass – og metallemballasje hentes hjemme hos abonnentene i Indre Østfold. Nå er tiden kommet for å fjerne den som har vært plassert ved. Har du en gjenstand du er usikker på hva du skal sortere som?

Returordningen omfatter bare glass og metallemballasje for matvarer, slik som syltetøyglass og hermetikkbokser, og ikke annet glass eller metall. Det er viktig å ikke kaste glass og metallemballasje sammen med restavfall, fordi restavfallet går til forbrenning. Det er bare glass- og metall emballasje som skal kastes på returpunktene for slikt avfall.

Porselen, steintøy, speilglass , ildfast glass og vindusglass skal ikke kastes på disse returpunktene. Trondheim Renholdsverks midtbypunkt: egne containere som har faste oppstillingsplasser i nærområdet. Du kan finne ditt nærmeste midtbypunkt på kartet ved å zoome inn eller søke på bydel, eller sjekke adresseoversikten under.

Vefas Retur – Leie container. På returpunktene kan du levere glass og metall emballasje for mat og drikke, og klær til Fretex. Keramikk, porselen og steintøy ( som ildfaste former og service), krystall, vindusglass, speil og peisglass , kniver, kasseroller, lyspærer osv da disse produktene ødelegger gjenvinningen av glasset.

Haugaland Interkommunale Miljøverk.

På miljøstasjonene kan du levere glass -, metall – og plastemballasje. Finn din nærmeste miljøstasjon på kartet nedenfor eller på sortere. Rundt omkring i kommunene våre finner du containere for innsamling av glass- og metallemballasje , tekstiler og noen steder også farlig avfall.

UFF er en organisasjon som har tillatelse av oss til å sette ut sine containere på returpunkt hvor vi ikke har Fretex- containere. De har selv gjort avtale med grunneier . Dette er 1 gjenvinnbart materiale og derfor veldig miljøvennlig når det blir gjenbrukt. Eksempler på glass- og metallemballasje. Kun emballasje av glass og metall. Vi har over 1steder du kan du levere din glass- og metallemballasje i ROAF: Går du inn på sortere.

Vi har også satt ut ni returpunkter for glass- og metallemballasje med universell utforming.