Gjeterhund mot ulv

Den er avlet for å tåle store variasjoner i klimaet, som svært varme og tørre somre og iskalde vintre med snø. Hovedoppgaven har tradisjonelt vært å beskytte husdyra mot ulv og andre rovdyr, . Vi bruker jo blant annet gjeterhunder for å kontrollere saueflokken og det er fordi de springer fortere enn sauene. Slovakiske hunder skal løse rovdyrknipa. Ulven springer minst like fort, så det at overgang til vill- eller gammelnorsk sau skulle løse rovdyrproblemet faller på sin egen urimelighet, mener Berntsen.

Enten ved å bruke en god gammeldags gjeter, gjeterhunder eller det litt mindre kjente fenomenet: vokterlama. Soto bor i den spanske provinsen Zamora som ligger i den nordøstlige regionen Castilla y Leon , med grense mot Portugal. Det som er med lamaen er . Her i Zamora er det vanlig med gjetere og gjeterhunder , og tapene er mindre. Dette er bare ett av tiltakene som gjøres for at gjetere og bønder skal leve bedre med ulver og andre rovdyr i nærmiljøet sitt.

Plutselig hører vi bjeffing, og hele saueflokken kommer mot oss over åsen. Målet er at konfliktene med jegere skal dempes ved at gjeterne har færre og bedre gjeterhunder. Såkalte Ulvehunder skulle jo bare i navnet tilsi at de tok ulv, men i de fleste tilfeller jaget de enten i flokk, . Skal vi ha ulv i norsk natur?

En sau mer verdt enn en ulv ? Sau i ulveland – Norsk landbruk – fagbladet for profesjonelle. Side – Politikk og samfunn. På stupet der borte jagde ulven 1av sauene mine i døden.

Saueprodusent Michel Barengo peker mot fjellene på den andre siden av dalen. Da ulven kom, fikk en sau panikk og startet å løpe. Resten av saueflokken fulgte etter, utfor et stup. I år har han så langt tapt søyer og lam . Flytting av sau i Hedemark ut av hjemmeområdet til ulv har gitt null tap til ulv , og bør utprøves mer.

Bruk av gjeterhund på patrulje har vist seg effektivt. Mulighetene for å få studenter og annen ungdom som gjetere i områder som er . Vokterhunder benyttes i dag i flere land som forebyggende tiltak mot rovviltskader. Vokterhundene ble tatt i bruk for å beskytte sauene mot rovdy- rangrep i beitesesongen, som også medførte at de.

Gjeting og bruk av vok- terhund har imidlertid . De er store, kraftige hunder, som preges fra fødselen til å identifisere seg med saueflokken, være sauenes sjef, og være ikke-agressive mot kjente og ukjente mennesker. Natt som dag sikrer de periferien av saueflokken, skremmer bort rovdyr ( ulv , bjørn, gaupe) og tar uforferdet konfrontasjoner med dem. Tanken er å lage et halsbånd som registerer et angrep og slipper ut et middel som kan jage vekk ulven. Samtidig kan det sende en SMS til gjeteren, som kan komme og undersøke hva som er på ferde. Systemet er tiltenkt eiere av mindre saueflokker, og som ikke har råd til å ta i bruk gjeterhunder.

Denne gamle tyrkiske gjeterhundrasen er nært beslektet med de sentraleuropeiske mastiffene. Anatolsk gjeterhund er en hunderase. Patruljerer rundt saueflokken og vokter den mot ulv og andre rovdyr. Vi kan slå kategorisk fast at det ikke er mulig å ha frittgående sauer i et ulverevir. Myndighetene har da også lagt ulvesonene mot grensa til Värmlan hvor det er lite sau.

Kangal hunden og Akbash hunden. Med siste ukes vedtak om å ”ta ut”, altså slakte, opp mot av alle ulvene i landet, når vi allerede ligger på et etisk lavmål i vår forvaltning, er det på sin plass å. I Sveits, et land ikke helt ulikt Norge i topografi, hvor de har både sau og ulv , holdes tapene nede blant annet ved hjelp av gjeterhunder. Etterhvert utviklet magyarene seg fra å være et nomadefolk til å bli et bofast gjeterfolk, og kuvaszens rolle ble hovedsakelig å beskytte buskapsflokkene mot ulv , bjørn og sauetyper. Rasen ble etterhvert populær ved hoffet.

Sarplaninac Šarplaninac, jugoslavisk gjeterhund Hunderaser.