Geografi vg1 bok på nett

Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Her er forklaring av sentrale begreper i kapitlet, bildeserier, sammendrag av kapitlet, lydfiler med lærebokteksten og pedagogiske animasjoner som forklarer . Kapittel Ytre krefter og. Bufret Lignende God i norsk. Norsk Bokomslag Grip teksten Vg1.

Samfunnsfag Bokomslag Historie VgPåbygging.

Geografi er et læreverk der både boka og nettstedet er gode kunnskapskilder og læringsverktøy for elevene. Læreplan: Kunnskapsløftet. Her finnes sammendrag av boka , animasjoner av geografiske fenomener, flervalgsoppgaver hvor elevene får umiddelbar tilbakemelding og større . Elevnettstedet er gratis og uten innlogging. Til hvert kapittel finner eleven lydbok av lærebokteksten, og flere pedagogiske animasjoner som forklarer ulike fenomener. På nettstedet er det også sammendrag av boka , flervalgsoppgaver hvor elevene får umiddelbar tilbakemelding og større arbeidsoppgaver.

I arbeidet med boka har vi veid hensynet til faglig grundighet mot hensynet til at faget har bare to uketimer. Av Leif Sørbel, Jens Fredrik Nysta Sverre Granli. Fag: Geografi Nivå: Vg1.

GEO er et levende læreverk med delikat design og gode oppgaver. GEO gir grunnleggende kunnskaper om naturgeografiske og samfunnsgeografiske forhol både globalt og i Norge. For å knytte terorien til natur- . I noen tilfeller vil du bli bedt om å logge inn. Produktet er også tilgjengelig på Min side. PrograStudieforberedende.

Terra nova er et læreverk for fellesfaget geografi i studieforberedende utdanningsprogram. Klikk på titlene for å få mer in. Her ligger det eksempler på oppgaver fra læreboken.

Sammendrag Geografi VgGeografi. Hent inspirasjon fra eksemplene, og få hjelp med dine oppgaver. Slike hindringer kan for eksempel væ.

Norges største markedsplass for kjøp og salg av brukte bøker. Det er gode grafiske illustrasjoner og et rikt bildeutvalg som støtter elevene i . Det gikk jo bra i vgda jeg fikk men uansett har jeg tenkt at kanskje kan det gå enda bedre. Er det noen her inne som har tatt geografi som privatist?

Bruker bare nettressurser.