Genterapi sykdommer

Genterapi er overføring av genetisk materiale til menneskeceller for å behandle sykdom eller å påvirke biologiske funksjoner. Mange typer genterapi er under utvikling, og kan gi nye behandlingsmuligheter mot en rekke ulike sykdommer og lidelser. Samtidig fører muligheten til å gjøre genetiske endringer i mennesker med . Flertallet i Bioteknologinemnda anbefaler at genterapi også skal tillates for mindre alvorlige sykdommer ettersom metodene blir sikrere. Tema: Genterapi – De monogent arvelige sykdommer er hver for seg sjeldne, men fordi det finnes så mange forskjellige slike, rammer de over av befolkningen. Genterapi er foreløpig i hovedsak rettet mot arvelige sykdommer med alvorlig forløp og ofte med dødelig utgang.

Stamceller fra det syke individet kan tas ut og dyrkes i laboratoriet. Arvematerialet i disse cellene blir så korrigert ved at man fører inn et friskt gen, og deretter blir cellene ført tilbake til individet . Man kan lett bli svimmel av begreper som genteknologi og DNA. Vi hører stadig om genterapi som kan redde oss fra skumle sykdommer , men vi hører også at det er lett å få til i teorien, langt vanskeligere i praksis. Hva er egentlig genterapi ? Genterapi har potensiale til å reversere dødelige sykdommer og revolusjonere medisin i sin helhet.

Jakten på effektive og trygge genterapeutiske metoder kommer stadig nærmere målet, og et bredt spekter av behandlinger kan snart bli en realitet. Men med denne utviklingen følger nye etiske problemstillinger. Genterapi er fremdeles en utprøvende og eksperimentell behandling, men den er kommet for å bli! I årene fremover vil forhåpentligvis mange flere alvorlig syke mennesker få skreddersydd behandling som helbreder. Et gen eller biter av DNA som kan transkriberes, tilføres til skadede celler for å reparere disse.

I praksis har bruk av genterapi vært vanskelig. Selv om man ofte vet hvilke gener som er involvert i en sykdom , er det ikke enkelt å behandle sykdommen ved hjelp av genterapi. Genene skal først tas opp av de riktige cellene – og . Teknikker som kan endre genene våre brukes allerede i behandlinger av noen alvorlige sykdommer , særlig mot kreft. Man tar celler fra pasienten selv eller fra en donor.

Før cellene settes inn igjen i pasienten, blir de manipulert til for eksempel å angripe de kreftsyke cellene i kroppen. Fagstoff: Mange har store forventninger til genterapi som behandlingsform de kommende årene. Håpet er at genterapi ikke bare skal kunne behandle sjeldne genetiske sykdommer , men også kreft, hjertesykdommer og infeksjonssykdommer (eks. hiv).

Det foregår lovende forsøk med behandling av kreft, . Hva slags sykdommer forsker man på i dag for å kunne helbrede dem i fremtiden ved hjelp av genterapi ? Er elendig til å søke, så hadde vært . Da kan det å endre på genene som gir sykdom , gjøre oss friske igjen. Spørsmålet er derfor ikke om vi skal tillate genetiske endringer i mennesker. Visse typer kreft, hjerte- og karsykdommer, immunsviktsykdommer, infeksjonssykdommer, f. HIV, og arvelige sykdommer , så som cystisk fibrose, er sykdommer norske leger kan komme til å behandle med genterapi innen tre til fem år.

Det man før tenkte på som science-fiction, kan bli virkelighet. Om få år kan genterapi. Mange lider av, til nå, uhelbredelige sykdommer som ingen lege kan helbrede. Det er fåtallet som vet hva genterapi er, og ikke minst hvordan det utføres. Genterapi kan defineres som forsøk på å behandle sykdom ved å overføre genetisk materiale til pasientens egne celler.

Metoden er forbudt i Norge og i alle land som har lovregulering. Hemofili er en alvorlig og arvelig genetisk sykdom som skyldes en feil i et gen. Med genterapi kan man erstatte det defekte.

Genterapi er en behandlingsform hvor man prøver å la friske gener overta funksjonen som pasientens sykdomsgener har. Hensikten er at innsatte friske gener skal erstatte ødelagte gener i cellene og på denne måten helbrede sykdom. Forutsetning for effektiv behandling.

Konvensjonelle behandlingsmetoder. Eksempler fra behandling av genetiske sykdommer. Protein erstatningsterapi.

Genterapi er en metode for behandling av sykdommer som går ut på å erstatte syke gener med friske. Eksperimentelle behandlingsmetoder.