Genmodifisert mat ulemper

Den enkelte forbruker har rett til å velge om han eller hun vil kjøpe og spise genmodifisert mat. For å kunne gjøre slike valg, er det nyttig å vite litt om hva genteknologi og genmodifisert mat er: Hvorfor genmodifiseres planter, dyr og bakterier? Genmodifisert mais er tillatt til bruk i næringsmidler i Europa.

Likevel er det grunn til å tenke seg om. Vi kjenner ikke til de langsiktige effektene . Mye av motstanden mot genmodifisert mat skyldes organisasjoner som er mot alle former for genmodifiserte vekster, skriver kronikkforfatterne.

Her protesterer aksjonister i New York, både mot genmodifisering og mot frø-konsernet Monsanto, som er en pioner på dette området. Mattilsynet skriver videre at fagfolk, politikere og myndigheter er uenige om fordeler, ulemper og mulige farer ved å produsere og spise genmodifisert mat. Noen mener at genmodifisering kan gi et mer effektivt og mindre skadelig landbruk med større avlinger og økt matproduksjon.

Andre frykter at endringer . Som du ser florerer det med ulike meninger om genmodifisering av mat. Ulemper ved saken finnes så absolutt, og spørsmålet er om disse er mulige å gjøre noe med. Når det gjelder det fysiske, altså bivirkninger og plager for de involverte, skulle det med dagens teknologi, forundre meg om ikke noe kunne . Er en tomat som inneholder fiskegener fortsatt vegetarisk?

Saken om genmodifiserte planter og dyr har fått mye oppmerksomhet i media i det siste.

Skal vi dyrke og produsere mat vi ikke helt vet konsekvensene av? Eller, skal vi la verdens framtidlige mangel på mat gå foran? Ti ulemper ved genmodifisert mat. Ideen om å produsere mat med ønskelige egenskaper banet vei for utviklingen av genmodifiserte matvarer over hele verden. Forskere var i stand til å isolere gener med gunstige egenskaper og sette dem i avlinger til å produsere mat som kan motstå tørke, insekter, . Fagstoff: Alle levende organismer inneholder DNA som består av nøyaktig de samme fire nitrogenbasene, men rekkefølgen av basene varierer fra organisme til organisme.

Siden den genetiske koden er universell (den samme for alle organismer), vil et gen produsere det samme proteinet uansett hvilken . Fremavling av planter og dyr til matproduksjon har til nå skjedd ved selektiv kryssavling av individer som har de beste eller ønskelige egenskapene. Mesteparten av maten vi spiser i dag, deriblant ris, poteter, tomater, mais osv er resultat av en slik selektiv avlsprosess. Soya brukes til for eksempel matolje, melk, mel og kjøtterstatning.

Hele to tredjedeler av all ferdiglaget mat inneholder en soyabasert ingrediens. Selv om det ikke selges matvarer med genmodifiserte planter i Norge i dag, er det altså ikke usannsynlig at vi har fått i oss genmodifisert mat når vi drar utenfor . GM mat er mat som har blitt endret på det genetiske nivå for å produsere et bedre smaker, lenger varig, eller mer motstandsdyktig produkt. Grønnsaker og andre avlinger er den vanligste typen av genmodifisert mat. Korn, for eksempel, er blitt endret for å være naturlig . Mange av de nye organismene har egenskaper som er ettertraktede.

Hva er genmodifiserte mat ? USA og EU har i mer enn to tiår vært uenige om regulering av genmodifiserte organismer ( GMO -er).

Hvilke land er mest åpne for genmodifisering ? Mens EU har innført et . GM- mat løser ikke alene verdens sult- og fattigdomsproblemer. Vi mener at det er noen klare ulemper ved å stole for mye på at GMO kan løse verdens sult- og fattigdomsproblemer. Positivt og ulemper av genmanipulert mat. Begrepet genmodifisert eller GM, refererer til avlinger som er endret i et laboratorium for å forbedre sine ønskede egenskaper. Modifiseringen skjer gjennom plantens DNA.

I motsetning til hybrid avl, som er en naturlig måte å forbedre styrke og en plante rase, kan genetiske . Fagfolk, politikarar og myndigheiter er usamde om føremoner, ulemper og moglege farar ved å produsere og ete genmodifisert mat. Somme meiner at genmodifisering kan gi eit meir effektivt og mindre skadeleg landbruk med større avlingar og auka matproduksjon. Debatten om fordelene og ulempene ved genteknologi og en GMO-basert matproduksjon, er både høyrøstet og svært polarisert – og ofte vanskelig å få grep om for den . Det kan da fremstå som et paradoks at disse bekymringene for matsikkerheten i svært liten grad deles for mat fra organismer som har fått sine gener manipulert gjennom avl.

WHO trekker frem tre helsebekymringer i forhold til genmodifisert mat : Allergi, overføring av genmateriale til mennesker, og blanding av gener med.