Genmodifisert mat negativt

Det er også viktig å huske at det kan være svært vanskelig å dokumentere hvilken effekt matvarer har på folkehelsa. Vi kan for eksempel ikke utelukke at det dukker opp negative virkninger av . Hva skjer når genmanipulerte planter blir dyrket ute? Etter over år med kommersiell produksjon vet vi litt mer om både positive og negative effekter av GMO.

For det første er det bare i noen få land at genmodifisert mat er merket. For det andre er det veldig vanskelig å kartlegge hva folk egentlig spiser, og følge dette over så lang tid som trengs for å dra vitenskapelige konklusjoner. Det som imidlertid diskuteres stadig mer, er de negative effektene GMO har på . Hva gjør du den dagen du ikke kan velge mellom ketchup laget av vanlige tomater og ketchup laget av genmodifiserte tomater? Det er satt strenge krav til godkjenning og merking av genmodifiserte produkter i Norge. Hittil har ingen genmodifiserte produkter blitt godkjent som matvare eller som ingrediens i . Norge har en av verdens strengeste lover for GMO og mange er svært kritiske til genmodifisering i matproduksjonen.

Fagmiljøene hevder derimot at det ville være fornuftig å bruke genmodifisering til å mette en økende befolkning og løse andre viktige samfunnsoppgaver. Det er ikke påvist noen negative effekt på helsa av . Forskere mener genmodifisering kunne løst mange problemer i fremtiden for norsk landbruk. Men i dag setter lovverket en stopper for det. Den enkelte forbruker skal dermed ha muligheten til å velge om han eller hun vil kjøpe og spise genmodifisert mat.

Per i dag finnes det ingen genmodifiserte mat – eller fôrprodukter som er godkjent for bruk i Norge. Dette må ses i sammenheng med at GMO for kommersielt bruk i stor grad utvikles og kontrolleres av store multinasjonale selskap som kritiseres av miljø- og antiglobaliseringsbevegelser for utelukkende å tenke profitt og at dette gir negative konsekvenser for produksjon av mat og medisiner, spesielt i den . Problemstillinger rundt genmodifisert mat. Negative sider med GMO – mat. Genmodifisering av mat er et meget omdiskutert emne verden over.

Først og fremst må bedre føre var-prinsippet tas i betraktning. GM-mat blir gjerne mutert til å være mer motstandsdyktige enn arten i utgangspunktet var – f. Blant de mest genteknologivennlige landene er Irlan. Storbritannia og Nederlan mens Tysklan Litauen og Slovenia er blant de mest negativt stemte.

Om lag halvparten av respondentene uttrykte at de var negative til salg av GMO – produkter i norske matbutikker i fremtiden. Det var flest som var negative til å spise laks som gjennom genmodifisering var blitt gitt egenskaper så den vokste hurtigere. Menn var langt mer tilbøyelige enn . I Spania, hvor avisene har skrevet forholdsvis lite om tematikken, er forbrukerne mindre negative til genmodifisert mat. Mange av de nye organismene har egenskaper som er ettertraktede. Mange forskere rapporterer at genmodifisert mat er like sunn som vanlig mat.

De melder at produksjon av slike planter ikke har større negativ påvirkning på økologi og miljø, og gir økte avlinger og bedre lønnsomhet for bøndene. Bioteknologiselskapene Monsanto, DuPont, Syngenta og Bayer, som står for .