Genmodifisert mat i norske butikker

Dersom genmodifiserte næringsmidler skal kunne omsettes i Norge skal de være godkjent for dette på forhånd. Per i dag er det ingen næringsmidler som har en slik godkjenning. Det skal derfor ikke forekomme matvarer i norske butikker med et innhold av genmodifisering over grenseverdien på. I disse varene er mer enn to prosent av innholdet genmodifisert. Frukten ble så videredistribuert til butikker rundt om i landet.

Det er alvorlig når vi finner genmodifisert mat i norske butikker som er ulovlig å importere og omsette, og som ikke risikovurdert. Ingen genmodifisert papaya er hittil godkjent for bruk eller risikovurdert i Norge eller i EU, sier Ellen Hambro, direktør . Er det trygt å spise GM-mat? To typer genmodifisert mais som er godkjent av EU til mat og videreforedling, kan også importeres til Norge. Men hvor farlig er det egentlig å spise genmodifisert mat ? Imidlertid er de ferske eller vakuumpakkede maiskolbene som selges i norske butikker av typen søtmais, som er en annen type mais som ikke er godkjent som genmodifisert i Norge. Det lages mange forskjellige produkter fra mais, f. Det norske regelverket for avledede genmodifiserte produkter samsvarer i all hovedsak med EUs regelverk for genmodifisert mat.

For å kunne gjøre slike valg, er det nyttig å vite litt om hva genteknologi og genmodifisert mat er: Hvorfor genmodifiseres planter, dyr og bakterier? Hvilke fordeler, ulemper. Alle genmodifiserte produkter som er godkjente for det norske markedet, må være merket i samsvar med retningslinjer fastsatt av Mattilsynet.

Den norske lovgivningen, kombinert med Mattilsynets kontroller, gjør altså at norske forbrukere kan være rimelig trygge på at maten i norske butikker ikke inneholder genmodifiserte ingredienser. Saken fortsetter under bildet. Genmodifisert mais har funnet veien til norske forbukere, i form av upoppet popcorn fra leverandøren TRS. I følge SIFO-rapporten svarte kun prosent at de var positive til å ha genmodifisert mat i norske butikker. Undersøkelsen viser at folk har satt seg inn hva GMO faktisk er og hva det betyr.

Dette er viktig informasjon for oss i landbruket fordi vi har sammenfattende interesser med norske forbrukere. Merking av mat er frivillig i USA. Det betyr at norsk laks kan ligge i fiskedisken side om side med genmodifisert laks uten at forbrukerne får vite om det, sier han.

Likevel, det amerikanske selskapet har en lang vei å gå før deres genlaks havner i butikkene. Vi vet ingenting om hvordan markedet vil reagere . Hvis vi nå får mat — og fôrprodukter som inneholder genmodifisert mais i butikken , kan vi være trygge på at den er nøye risikovurdert etter. Samtidig er det nylig bevist at 30–prosent av kylling som selges i norske butikker er smittet med bakterier som gir resistens mot viktige antibiotika-varianter. Har en bror som er veganer og havnet i en diskusjon om genmodifiserte soyabønner og ris. I norske butikker er et vel slik at man må merke matvarer med ingredienser med over GM, men så ble vi ble nysgjerrige.

Hva med asiatiske butikker som driver import? Kan man risikere at produktene . Det er heller ingen genmodifiserte matvarer som er godkjent for salg i norske butikker. Siden teknikken for å genmodifisere planter kun har eksistert i litt over år, vet vi fortsatt relativt lite om de langsiktige konsekvensene av GMO – landbruk.

HHD13_22GMOprodusentland Kilde:isaaa. Kun prosent vil ha GMO – mat i butikken. Nordmenn flest er kritisk til GMO – mat , viser ny rapport. GMO: En ny rapport fra SIFO viser at nordmenn gjennomgående har en kritisk holdning til bruk av genmodifiserte organismer.

Halvparten av de spurte er negative til salg av GMO-produkter i norske matbutikker. ARNE HOLST-JENSEN, ASTRID LØVSETH OG HILDE KRUSE. Veterinærinstituttet i Oslo, Pb. Kvalitative og kvantitative analyser for påvisning av materiale fra genmodifiserte organismer ( GMO ). Utvikling og implementering av analysemetoder for . Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, .