Genmodifisert dyr

Foto: iStock Ein genmodifisert organisme er ein. I dette temaarket vil vi omtale ulike genmodifi – serte organismer, gi eksempler på hva de kan brukes til samt forklare noen metoder for å lage dem. Vi vil også diskutere noen av de etiske pro- blemstillingene slike . Velkommen til de nye nettsidene våre!

Gjennom avl og foredling har mennesket i flere tusen år endret arvemateriale hos dyr og planter ved å favorisere bestemte egenskaper. Et eksempel er de mange forskjellige hunderasene .

I biologisk forstand har mennesker modifisert genmateriale hos dyr , planter og mikroorganismer i årtusener, gjennom avl ved å favorisere bestemte egenskaper. Fagstoff: Mennesket har i mange tusen år drevet med avl og kunstig utvalg for å få fram bestemte egenskaper hos planter og dyr. Avlsarbeidet har gitt oss tallrike gode raser, men dette arbeidet tar mange generasjoner, og resultatene trenger ikke alltid å bli som forventet. Ny forskning og nye teknikker gir . Dyr blir gjerne genmodifiserte fordi ein ønskjer å bruke dei til behandling av menneske. Ein har for eksempel genmodifisert grisar for at dei skal bli betre eigna for å kunne brukast til xenotransplantasjon (les meir om det i egen artikkel).

Men dette har enno ikkje lukkast. I de siste årene har det også blitt utviklet genmodifiserte dyr (GM-dyr).

Det mest kjente eksemplet på GM-dyr er den genmodifiserte laksen AquaAdvantage, hvor målet er å øke produktiviteten. Mange er usikre på om genmodifiserte organismer kan påvirke helsen til dyr og mennesker, og om de gir . Et overordnet etisk spørsmål er om mennesket overhodet har rett til å manipulere og modifisere andre organismer på denne måten, eller om det er . Med genmodifiserte organismer (GMO) menes enhver levende organisme ( plante, dyr , bakterie osv.) som har fått sitt arvestoff endret ved hjelp av genteknologi. Genteknologi gjør det mulig å sette arvestoff (DNA) sammen på nye måter og overføre DNA mellom organismer.

Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre . Genmodifiseringen kan bestå i at . Det kan forventes søknader både til EU-landene og Norge om å utvikle genmodifiserte dyr , i lys av utviklingen som skjer andre steder i verden. Det melder Direktoratet for naturforvaltning. Amerikanske myndigheter har torsdag godkjent at genmodifisert laks kan selges som mat for mennesker, ifølge CBC News. Beslutningen fra Food and Drug Administration (FDA) er høyst kontroversiell. I flere år har man solgt genmodifiserte planter som menneskeføde, men aldri dyr.

Dette er første gang i. Den enkelte forbruker har rett til å velge om han eller hun vil kjøpe og spise genmodifisert mat. For å kunne gjøre slike valg, er det nyttig å vite litt om hva genteknologi og genmodifisert mat er: Hvorfor genmodifiseres planter, dyr og bakterier? Hvilke fordeler, ulemper eller farer er det med genmodifisering ? Se også Forskrift om genmodifiserte dyr (lovdata.no ). Hva er en genmodifisert organisme (GMO)?

Se Dyreforskriften (Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr ). Forskriften regulerer meldeplikt og krav om godkjenning av den innesluttede bruken. Dyreavdelingen er godkjent for innesluttet bruk av GMO dyr. Kopi av godkjenningen finner . Forskere som fronter GMO-industrien har til nå hevdet at disse proteinene skulle bli nedbrutt i mage og tarm til dyr og mennesker.

Hvor mange giftige proteiner ender i dag opp i mager til norske borgere?