Genmodifisering av mat

Hva gjør du den dagen du ikke kan velge mellom ketchup laget av vanlige tomater og ketchup laget av genmodifiserte tomater? Det er satt strenge krav til godkjenning og merking av genmodifiserte produkter i Norge. Hittil har ingen genmodifiserte produkter blitt godkjent som matvare eller som ingrediens i . Bioteknologi er et nyere navn på en gren av naturvitenskapen som omfatter bruk av levende organismer, som for eksempel planteceller, dyreceller og mikroorganismer, . Bufret Lignende Hva er genmodifiserte planter, og hvordan brukes de?

Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Det finnes per i dag ingen godkjente mat – eller fôrprodukter under matloven. Dette betyr at det ikke skal forekomme produkter på det norske markedet . Dette er konsekvensene av GM- mat produksjon. Kva meinar norske forbrukarar om genmodifisert mat ? Podcast: Forskarar har nettopp undersøkt forbrukarane sitt syn på genetisk modifisert mat.

Høyr kva dei meiner i denne podcasten. Genmodifiserte plantar er oftast tilført eigenskapar som gjer dei meir motstandsdyktige mot ugrasmiddel eller insektangrep eller ein kombinasjon av desse.

Produkt laga frå plantane blir rekna som genmodifisert mat i samsvar med regelverket både i Noreg og EU. I Noreg er det strenge krav til godkjenning og merking av . Per i dag finnes det ingen genmodifiserte mat – eller fôrprodukter som er godkjent for bruk i Norge. Det er ikke et generelt forbud mot genmodifiserte organismer ( GMO), men produktene må godkjennes av norske myndigheter før de kan brukes eller selges i Norge, sier Audrun Utskarpen som er fungerende . Soya brukes til for eksempel matolje, melk, mel og kjøtterstatning.

Hele to tredjedeler av all ferdiglaget mat inneholder en soyabasert ingrediens. Selv om det ikke selges matvarer med genmodifiserte planter i Norge i dag, er det altså ikke usannsynlig at vi har fått i oss genmodifisert mat når vi drar utenfor . Så langt er det ikke funnet allergiske effekter knyttet til GMO-mat som er på markedet. At gener fra genmodifisert mat skal overføres til celler i kroppen eller til bakterier i mage-tarmkanalen og slik gi uheldige helseeffekter. Genmodifisering av mat er et meget omdiskutert emne verden over. Det ble dessuten gjort to funn av antatt ulovlig . Meningene er motstridene og selve kjernen i saken er så mangt.

Ukjente og kjente bivirkninger er helt klart et viktig tema, men også etikken bak det hele berører mange. Genmodifiserte organismer (GMO) benyttes nå til produksjon innenfor mange felt: mat, dyrefôr, tekstiler, legemidler osv. Mange av de nye organismene har egenskaper som er ettertraktede.

VG Nett) Omkring halvparten av matvarene og dyrefôret som Veterinærinstituttet analyserer inneholder genmodifiserte planter.

Foreløpig er ingen typer genmodifisert mat godkjent i Norge. Genmodifisert mat kan for eksempel gi større avlinger og bedre holdbarhet, næringsinnhol smak, konsistens og . Mye av motstanden mot genmodifisert mat skyldes organisasjoner som er mot alle former for genmodifiserte vekster, skriver kronikkforfatterne. Her protesterer aksjonister i New York, både mot genmodifisering og mot frø-konsernet Monsanto, som er en pioner på dette området. Forskere mener genmodifisering kunne løst mange problemer i fremtiden for norsk landbruk.

Men i dag setter lovverket en stopper for det. I kronikken Vi kan ikke si nei til genmodifisert mat , skriver forfatterne at GMO- motstandere uttaler seg på et tynt faglig grunnlag, basert på følelser. Vår GMO- skepsis er fundert i konkret erfaring med landbruk i utviklingsland.

GMO er dyr teknologi som drives av store såfrøselskaper.