Gammelnorsk spælsau villsau

Gå til Gammalnorsk spælsau. Rasen er altså lite påvirket av islandsk sau , finsk landrase og moderne avlsarbeid. Størrelsesmessig er den en mellomting mellom den moderne spælsauen og gammelnorsk sau , og ullkvalitet og . Gammelnorsk sau regnes som den mest opprinnelige typen av sau her i landet.

De har hatt som mål å holde på egenskapene til den gamle spælsautypen , uten videre innblanding av gammelnorsk sau eller . Ulven springer minst like fort, så det at overgang til vill- eller gammelnorsk sau skulle løse rovdyrproblemet faller på sin egen urimelighet, mener Berntsen.

Tenkte og begynne med sau , men er ikkje heilt sikker kva sort eg skal satse på, så har nokre spørsmål frå andre som har erfaring! Har ca mål med bra beiter no og mulighet for ca mål utmark etter kvart. Hadde planer om og sette opp ein hall til og ha til foring og tilfluktsrom til sauene vis dei vil være . Villsau vs NKS innlegg 19. Flere resultater fra gardsdrift.

Spælsau Bufret Lignende Stort sett som de sauene vi idag kaller villsau eller gammelnorsk. Disse sauene var tilpasset forholdene som stort sett hadde vært uforandret over flere tusen år. Med industrisamfunnet fulgte nye muligheter . Eg er fullstendig klar over at slakteria betaler dårlig for vill sau , derfor skreiv eg eldre raser fks, gamalnorsk spælsau , svartfjes og dei andre nordiske gammle rasene.

Den er etterkommer etter den typen sau som var utbredt i hele Nord-Europa i eldre tid. Det rådes til å kjøpe dyr innenfor eget fylke, dette går som regel greit etter søknad så sant det er en selger-besetning som oppfyller kravene ihht regelverket, og det ikke er sau hos kjøper fra før. Se info fra Mattilsynet . For år siden var Gammalnorsk spælsau nesten utryddet , og ble betegnet som en truet dyrerase.

I dag er heldigvis situasjonen annerledes, men rasen er fortsatt sårbar, og har betegneslen bevaringsverdig. I stamtavlen under rase står det: gammalnorsk spælsau (R) hvis den er rasegodkjent. Det er en sau som hører hjemme i norsk natur ! Så er det selve standarden på dyret.

Dette kan du be selger om. At en sau er rasegodkjent er ikke ensbetydende med at det er et bra avlsdyr. En rasegodkjent søye og vær kan selvfølgelig få både bra og dårlige lam. Totalt antall sauer og lam om sommeren er altså rundt millioner dyr som til sammen produserer millioner kilo ull.

Vi har i dag seks saueraser som vi kan kalle norske. Norsk kvit sau er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs. Etter kvart som eg har blitt betre kjent med dei individa eg har på garden, blir eg berre meir og meir imponert over dei gode eigenskapane til Gammalnorsk spælsau. Heldigvis gjekk det ikkje slik. Kjøttet fra denne er verdsatt som en.

Et par lam har jeg slaktet selv til eget . Tilskudd til bonden som holder villsau bidrar til bedre ressursutnyttelse, mindre avfallsproduksjon, bevaring av eldre raser og et åpent og vakkert Norge.

For få år siden var Gammalnorsk spælsau utrydningstruet. Fra at det nesten ikke var sau i Vestfol er det nå mange små sauebesetninger som pleier kulturlandskapet, og som er avleggere fra denne gården. Til sist visste de at gammelnorsk spælsau var nøysomme og særdeles gode beitedyr med spesielle instinkter og flokkegenskaper.

Vi ville ikke sitte rolig og se på gjengroingen, forteller. Den opprinnelige ryfylkingen har gjort vestfolding av seg, og nå bor han med samboer Anne Jorun og .