Gammelnorsk spælsau pris

Dette er veiledende priser som forutsetter stamtavle og dokumentasjon av raserene dyr samt at lammene er i god vekst og har bra helsestatus. Typer dyr som ikke er tatt med i listen over, avtales i hvert enkelt tillfelle mellom kjøper og selger. Husk at alle livdyr uansett, allti skal ha stamtavle, god vekt og godt rasepreg.

Noe annet ville ført til at prisen for besøk og bedømming ville vært betydelig høyere. Vi har prøvd å kommunisere at påmelding til rasegodkjenning gjøres på våren, og at det så settes opp en plan for . Lang ull i fantastiske fargekombinasjoner, eller ensfarvet.

Selger veldig fine skinn fra gammelnorsk spælsau. Jeg har en del ull av både lam og voksne i mange forskjellige farger av gammelnorsk spælsau for salg. Denne ulla kan brukes til så mangt.

Det sies att det skal være svært god kvalitet på denne ulla. Ved kjøp av større kvanta, blir det betraktelig pris avslag. Vi er opptatt av dyrevelferd! Dyrene på Gulli skal leve et trygt, godt og naturlig liv. Vi ønsker å bidra til at flere skal få et bevisst forhold til hvor kjøttet kommer fra.

Et lam av gammelnorsk spælsau har vanligvis en slaktevekt på 8-kg.

NKS (rasekode 1), kvit spælsau (rasekode 4) og sjeviot (rasekode 3). Tillegg: kr per poeng over 1i O-indeks. Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på salgstidspunktet. Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales med veiledende pris. Selve prisen består av en gavesjekk på 50.

I begrunnelsen heter det at driften på Hauan gård er økologisk produksjon basert på gammelnorsk spælsau som brukes mange steder på beite i områder med verdifullt kulturlandskap . Hvor mye må jeg ca gi for 10stykk års(ho dyr) lam til høsten høst. Rase gammel norsk spælsau. Kjøttet hentes av deg hjemme på gården eller etter avtale.

Vi tar i mot bestillinger av lammeslakt fram mot høsten. Skulle egentlig skrive dette som et innlegg i bloggen min, men skjønte absolutt ingenting av hva som hadde skjedd der. Lurer på om noen kan hjelpe meg med hva som er ok pris å ta for et værlam? DEN VAKRESTE ULLA KOMMER FRA GAMMELNORSK SPÆLSAU.

Bestilling: Send mail til brit. Saueskinn av gammelnorsk spæl-sau. Skinnet er av høy kvalitet. Det viste bildet er eksempler på mønster og farger som vil avvike fra skinn til skinn. Lengde og bredde vil variere, f.

Hvit sittelapp av gammelnorsk spælsau. Jeg vil takke hovedveileder Tormod Ådnøy (IHA) for hjelp, støtte og gode samtaler. Takk til biveileder Ola Flaten ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), for all hjelp med tall, tekst og gode råd.

Thor Blichfeldt ved Norsk sau og geit (NSG) som også var biveileder, skal ha takk for idéen til oppgaven, støtte . Har gammelnorsk sau som beiter ute hele året, selger kjøtt fra lam på bestilling. Landslaget for gammalnorsk spælsau. Selger kjøtt fra lam av gammelnorsk rase og produkter som fenalår og pinnekjøtt. Har en liten flokk med gammelnorsk spælsau beiter på en inngjerdet del av Moutmarka Kjøtt leveres i oktober som nisjeslakt gjennom Nortura Tønsberg.

For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe. Villsau ( Gammelnorsk sau) må meldes inn ved å oppgi dette slik at det blir mulig å skille disse fra andre lam. Gammelnorsk sau regnes som den mest opprinnelige typen av sau her i landet.

Gammelnorsk spælsau er som etterkommer etter den gammelnorske sauen blant de mest opprinnelige av sauerasene våre. Han sitter også i styret i landslaget. Gammalnorsk spælsau ein ein godlynt og intelligent rase med eit godt utvikla flokkinstinkt og forsvarar seg godt mot rovdyr.