Gamle saueraser

De fleste av disse hører egentlig til rasen norsk kvit sau, men noen er også av den gamle dalatypen. Dala har rasekode i Sauekontrollen. Du kan lese mer om reinrasa dalasau på sidene til Reinrasa Norsk Sau.

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. De har hatt som mål å holde på egenskapene til den gamle spælsautypen, uten videre innblanding av gammelnorsk sau eller utviklingen til den morderne kvite spælsauen.

Ulven tar mer enn det den skal, fordi den får så lett bytte, sier Thorsen som er daglig leder på Langedrag naturpark og er selv sauebonde. Thorson peker på at norsk kvitsauer avlet frem for å gi mye kjøtt. Den er stor og tung, sammenlignet med gamle norske saueraser. Her må vi ha langsiktige avlsmål. Spælsauen er en sauerase som er avlet fram med grunnlag i det gamle norske saueslaget.

De sauene som opprinnelig var i Nord-Europa var en forholdsvis liten type med kort hale, farget to-lags ull med grov ytterull og horn. Stort sett som de sauene vi idag kaller villsau eller gammelnorsk. Disse sauene var tilpasset .

Her på gården har vi nå to gamle norske saueraser som begge var nærmest utryddet og forsatt regnes for bevaringsverdige raser. Vi har søyer av rasen Gammelnorsk Spæl og søyer av rasen Grå Trøndersau. Jeg har også renrasa værer i begge rasene og andre spælsøyer som er blandet mellom vanlige hvite og . Forskjellige saueraser : 1) Spælsau. Sau, sauer, partået klovdyrslekt i oksefamilien.

Fra geitene, som de står meget nær, skiller de seg ut ved sine tverr-riflede, trekantede og mer eller mindre tett . Opprinnelsen til Færøyene rasen går tilbake til den gamle norske, islandske og kanskje Shetland raser. De er ikke selskapelig og har en tendens til å være territorielle. Det er derfor denne brosjyra bare presenterer sårbare norske saueraser som på ulike måter står i fare for å bli. Noen fylker yter spesiell støtte til drift med gamle husdyrraser. Bevaringstiltak på husdyr.

Mange tiltak er i gang for å bevare gamle husdyrraser. Arbeidet gjennomføres i. Det er spesielt utvalgt ull av høy kvalitet fra den utrydningstruede sauerasen som skal gjøres kjent for et internasjonalt publikum. Den er én av våre gamle norske saueraser med aner fra middelalderen da munkene brakte spansk merino til klosteret på Tautra.

Grå Trøndersau regnes i dag som bevaringsverdig og utrydningstruet, og har Norges fineste ullfiber. En figuranttest for registrering av antipredatoratferd ble utført på søyer med lam av rasen gammel norsk sau (lett rase), spælsau, pelssau (middels lette raser), suffolk, steigar og dalasau (tunge raser ).

Søyene ble testet i grupper på seks individer, de var 3-år gamle og hadde. Information about reusing. File: Gamle saueraser oppe på sætra på Maihaugen – 2. Size of this preview: 8× 5pixels. Selbu spinneri er et lite spinneri som holder til i Klæbu. Dette anslaget regnes som presist.

Mange av de gamle norske sauerasene har ull av høy kvalitet som egner seg til spinning av vevgarn og strikkegarn. Siden ull fra mange av disse rasene er pigmentert. Flere av de gamle , truede sauerasene er reddet og det har blitt mer garn tilgjengelig fra disse. Nye sorter garn, slik som lammeull og ull sortert på sauens egne vakre fargetoner, blir nå produsert både fra gamle og nye saueraser.

Vi har ikke bare tre store spinnerier og et karderi, men også noen små, samt . Gammelnorsk spælsau er som etterkommer etter den gammelnorske sauen blant de mest opprinnelige av sauerasene våre. De er med i Hardanger værering 1og satser på reinrasa utgaver av alle sauerasene , med aktiv bruk av inseminering. Mens du måtte holde de gamle stråene på grader i sekunder, kan du holde de nye stråene på grader i sekunder. En egen varmetermos som går .