Frisklivsresept

Tilbudet starter med en helsesamtale, og gis for uker av gangen. Ved behov gis det tilbud om ytterligere oppfølging. Det utarbeides mål og plan . Grafisk profil og markedsføring av frisklivssentraler, Mal for kommunikasjonsplan, profilveileder, film, fargepalett, fonter og frisklivsresept.

Dokumentasjon, journalføring. Etablering og organisering av.

Se nærmere spesifikasjoner under Hvem passer tilbudet for lengre ned. Frisklivsresept – Hvem, hva, hvordan? Tilbudet består av individuelle samtaler, temamøter og gruppetrening. Deltakere henvises til ett års oppfølging som innebærer: Individuelle helsesamtaler hver . En frisklivsresept kan derfor være en god start på et mer aktivt og dermed bedre liv! Reseptperioden går over uker med mulighet for forlengelse.

Du kan også ta kontakt med oss direkte. Resepten inkluderer gruppetreninger, helse- og oppfølgingssamtaler og temasamlinger.

Du får mulighet til å teste kondisjon, veie deg og ta . Har du behov for å endre levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, kan en frisklivsresept være noe for deg. Vi kan hjelpe deg ved å: Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Ha fokus på ressurser og mestring til tross for helseutfordringer.

Henviser: frisklivsresept kopi sendt frisklivssentralen. Du får også en individuell oppstarts- og avslutningssamtale. Konklusjon: Blant deltakere på frisklivsresept er tiltagende helseplager, og ikke ti største barriere for aktivitet. Viktigheten av trening sammen med andre viser betydningen av at treningen foregår i gruppe. Samhandling mellom frisklivssentralen og henviser er viktig for å opprettholde et økt aktivitetsnivå.

Det er svømming på mandager, fitnessboksing på tirsdager og styrketrening på torsdager. For å delta på disse timene må du være aktiv bruker av frisklivsresepten. Fysisk aktivitet o Kosthold o Tobakkavvenning o Liv og mestring o Fedmeoppfølging. Denne frisklivsresepten sendes frisklivssentralen. Virksomhet friskliv og mestring.

Livsstils- og endringsgruppe. Mestringskurs etter kreftbehandling. Muskel- og skjelettsmerter.

Tilbudet er til friske voksne som står i fare for å bli syke, og syke voksne som er i ferd med å bli friske. Resepten skrives ut av fastleger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktor, spesialisthelsetjenesten samt NAV, eller du kan ta direkte kontakt med oss selv.