Friluftsloven

Departement, Klima- og miljødepartementet. Loven definerer innmark og utmark og . Lovens innhold er presisert og avklart gjennom flere prinsippavgjørelser fra Høyesterett. Den Norske Turistforening. Allemannsretten, retten til fri ferdsel .

Retten til fri ferdsel i norsk natur er ikke en frihet uten grenser. De enkelte bestemmelser i friluftsloven gir begrensninger, f. I dag er det år siden friluftsloven formelt ble vedtatt. Jubilanten er beundret, omdiskutert og aktuell. Friluftsloven har bestemmelser om friluftsområder. Kongen i statsråd sanksjonerte lov om friluftslivet fredag den 28.

Boken er et oppslagsverk som går gjennom hver enkelt bestemmelse i friluftsloven , med historikk, rettspraksis, forvaltningspraksis og forklaringer på sammenhengen med annet regelverk.

Mange lurer på hvordan man kan avgjøre om et område er innmark eller utmark ( friluftsloven § 1a). De fleste diskusjoner om dette handler egentlig om hva det er lov å gjøre på stedet. Er det lov å ferdes på snarveien mellom bygningene i borettslaget?

Kan man kreve avgift av brukerne i et tilrettelagt . Alle har rett til å bruke friluftslivet! Disse har nå trådt i kraft fra 1. Skogeierforbundet var uenig i flere av de endringer som ble vedtatt. Ikke fordi vi er mot allmennhetens friluftsutøvelse, men fordi vi mente at flere av forslagene heller ville føre til unødige konflikter, . Gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite, samt andre områder hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker, er innmark etter friluftsloven. I tillegg vil områder til industrielt bruk eller annen særlig bruk hvor allmennhetens ferdsel vil virke utilbørlig for eier eller bruker, regnes . Denne retten er dels nedfelt i sedvanerett, dels i lov.

Du har du – med enkelte begrensninger – fri adgang til å ferdes og å oppholde deg i innmark og utmark. Det har i lengre tid blitt arbeidet for en endring i friluftsloven. Til i dag har det ikke vært lov å ri på innmark uten grunneiers tillatelse.

Veldig mange steder er det den eneste veien inn til utmark der man kan ri, slik at forbudet har vært til hinder for allemannsretten i utmark. Du kan nå gå til fots på sti eller vei .

Planning and Building Act. Både friluftsloven og plan- og bygningsloven regulerer arealbruk av uteområder. Lovene har, sammen med tilhørende forskrifter, overlappende anvendelsesområde på flere punkter. Problemstillinger knyttet til ferd-.

Nå skal loven moderniseres og Miljøverndepartementet har startet opp lovarbeidet. I går markerte miljøvernministeren års jubileet med et storstilt arrangement på . Her kreves grunneiers tillatelse blant annet ved start og mål, og ellers på steder hvor sammenstimling av folk må påregnes jf. Holder du deg innenfor de rettigheter og plikter som friluftsloven gir allmennheten, er det i utgangspunktet .