Fraksjoner stein

Fra lager ved Oppsjøtippen (Ål) har vi noen av de nevnte fraksjoner i listen til venstre. Knust asfalt (0-20mm) og pukk til inflitrasjonsanlegg leveres på forespørsel. Vi tar forbehold om evt. For å unngå misforståelser må det avklares om det er krav til ikke vannømfintlig materiale eller telefarlighetsgruppe i forkant av masseleveransene.

Bærelagsmasse – T 160 pr. Engangsknust stein , 13 .

Kvalitet: Vi sorterer ulike typer berg, fraksjoner og sammensetninger for at de skal oppnå ønskede kvaliteter avhengig av hva produktet skal brukes til. Kult brukes ofte i vegbygging og for å fylle opp områder der man forventer å måtte grave grøfter eller lignende slik at man ikke kan benytte stein og blokker . Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge. Bruksområde: Finavretting til.

Fraksjon : 0-16mm Egenvekt: 61t. Personbilhenger, lastet med maskin , Alle . Strøvare, gårdsplass, Pyntestein,. Oppdatert med nye varer 01.

Frostsikring, knust stein. Singel er ulike fraksjoner av stein fra grustak. Når vi snakker om singel er det enten harpa eller naturknust. Harpa singel er bare sortert ut fra grustaket og ikke videre behandlet.

Denne har vi på lager i fraksjonen 8-mm og kan brukes som støpesingel eller . Ved å sikte disse og kjøre dem gjennom flere trinn kan man få bedre kvaliteter og flere fraksjoner. I vanlig pukkverksdrift er som oftest førstetrinnet en kjeftknuser, der to plater arbeider mot en annen og knuser stein som en kjeft. Vanligvis er da trinnene etter konknusere der steinen tippes ned mellom to koner som maler . Prisliste Jåbekk pukkverk – Mandal. Priser opplastet på bil eks. Takket være moderne utstyr tilbyr vi alle fraksjoner fra fint steinstøv til san pukk og grus.

Fra vårt gjenvinningsanlegg leverer vi også san pukk og grus som etter en omfattende vaske- og sorteringsprosess er fullverdige råvarer. Dette sparer miljøet og er gunstig for økonomien. Per Dugstad (82) har brukt hele sitt yrkesliv på bruken av stein og grus i konstruksjoner. Den er dertil dårligere egnet til formålet enn andre fraksjoner.

Hadeland Pukkverk AS Hadeland Pukkverk ligger på Stryken langs Rv straks innenfor fylkesdelet til Oppland på veg nordover fra Nittedal. Innkjøring er fra påkjøringsrampe til gamle Rv langs Harestuvannet. Grefsruds AS ligger langs Blikkvegen på Vilberg i Ullensaker, første veg til høyre når en kjører fra Li mot Gardermoen.

Det knuses også kulestein til en rekke fraksjoner. Vi leverer knust fjell i de fleste fraksjoner til bygg- og anleggsbransjen, kommuner og private. Om ønskelig kan vi også formidle transport.

Våre åpningstider: Mandag – Fredag . Dette er fjell som blir sprengt ut, knust og sortert i forskjellige fraksjoner. Sams-masser brukes eksempelvis i topplagene ved . Hensikten er å knuse steinmaterialet slik at det re- presenterer materialet best mulig ved videre undersøkelser med forskjellige metoder. Molde Pukkverk holder til i Årødalen i Molde. Her produseres ulike fraksjoner stein og vi har deponi for fyllmasse fra anleggsvirksomhet i området.

Vi mottar også asfalt og betong.