Foton definisjon

På samme måte som alle gjenstander som har masse er bygget opp av atomer, er lysstråling bygget opp av fotoner. Men lyset og fotonene har ikke masse, kun energi. Lyspartikler som beveger seg med lysets hastighet. Fotoner er en type elementærpartikler, og kan også . Bølgelengden avhenger av fotonets energi: Stor energi betyr kort bølgelengde. Fagstoff: Vi bruker uttrykket elektromagnetisk om stråling av alle typer fotoner fordi vi oppfatter den som en kombinasjon av svingende elektriske og magnetiske felter.

Det hele beveger seg framover med lysets fart som en bølge. Men denne konklusjonen ville være ufullstendig, for vitnesbyrdene tyder også på at lyset oppfører seg som en gruppe partikler, kjent som fotoner. Du vet, pallie, noen ganger være et hologram kan være en reell smerte i asometric fotoner. For eksempel er et foton (partikkel i elektromagnetisk stråling) et lyskvant, da det er den minste enheten av lysenergi (og andre deler av elektromagnetisk stråling) med en bestemt frekvens, som finnes.

Den minste energimengden med . Disse linjene viste til at noen strålefrekvenser ble absorbert eller ikke emittert. Atomer har en positiv kjerne med protoner og nøytroner. Når ett foton med riktig bølgelengde treffer stoffet kan fotonet bli absorbert og ett . The Quantum of lys og annen elektromagnetisk energi, som regnes som en diskret partik. Hvor mye veier et foton , dersom det kan sies å ha masse?

Prøvde å lese på andre innlegg, men skjønner ikke hva folk mener med pakker? Og kan noen si hva Borhkonstanten er? Gammastråling består av lysbølger eller fotoner.

Ifølge prinsippet om partikkel-bølgedualitet er lysbølger og fotoner det samme. Vi kan derfor betrakte gammastråling som partikler eller bølger, alt etter som hva som er mest praktisk i det enkelte tilfellet. Menes det med dette at de har like egenskaper, dvs. Lys er elektromagnetisk stråling.

Ladde partikler som svinger frem og tilbake sender ut elektromagnetisk stråling. Lysfart, bølgelengde og frekvens. Elektromagnetisk stråling trenger ikke vann, luft eller noe annet stoff for . Jeg hører stadig ordet foton nevnt rundt omkring, men hva i huleste er et foton ? Jeg hart rundt, men har ikke funnet noe som har hjulpet. Har vanskelig for å forstå dette med at fotoner er partikler, men at lys. Du kan også legge til en definisjon av foton selv.

Jeg vet at når et foton møter en atom så er det avhengig av hvor stor energien er, dersom den er stor nok så vil elektronene løsne fra atomene i metallet. Jeg forstår ikke helt hvordan boken min konkluderer med at lys har bevegelsesmengde. Er det ikke nærmest en definisjon at bevegelsesmengde er lik masse multiplisert med farten?

Jeg ble litt forvirret når læreren min ikke ga noen ytterligere forklaring på hvordan fotoner har bevegelsesmengde utenom å . For å gå litt dypere i definisjonen av elektromagnetisk stråling, så kan man definere det som energi i form av fotoner , som beveger seg i lysetshastighet fra en strålingskilde, men da må man jo også forstå hva et foton er. Et foton er grovt sagt en “energipakke” eller lyspartikkel, som elektromagnetiske bølger bærer med seg . Vp – Økt kVp øker antallet fotoner som treffer detektorene og vil dermed redusere støy. Først en definisjon av begrepet: CT – tallene i de enkelte bildepixler skal alltid motsvare attenuasjonsverdiene i de tilsvarende voxler.

Hva er en vekselvirkning…forts. Problemet er at fysikere ikke er flinke nok til å presisere hva de mener med ordene fotoner og bølger. Vi er så vant til at lys forklares med bølger og partikler at fysikere ikke ser på dette som noe problem, men det er et problem i aller høyeste grad.

Vi vil derfor ha mer presise definisjoner på lys.