Førsteamanuensis lønnstrinn 2016

For professor er spennet per 1. Stillinger plassert i lønnsramme blir satt inn i ett lønnstrinn i tråd med utlysing eller fremforhandlet startlønn. Disse rykker da opp i lønn i tråd med det rammen viser. Alle rammer har alternativer , de 8 . Ansatte i staten får sin lønn fastsatt som en kombinasjon av resultater fra sentrale forhandlinger og lokale tillegg. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 1. Akademikerne og én avtale med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat.

For definisjon av lønn , se . Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. Alle statsansatte har avtalt lønnsnivå i arbeidskontrakten sin etter . SV-professor Bård Harstad tjener dobbelt så mye som UiOs to dårligst betalte professorer. Hvordan kan forskjellen være så stor? ETTERTRAKTET: Bård Harstad er UiOs høyest lønte professor.

Når det gjelder hvorfor, må en nesten spørre de som setter lønningene. Men det var nok delvis en respons på . Lønn i kroner er tatt frå tabellen til LO, YS og Unio). Gjeldende lønnsplassering og bruttolønn. UNDERVISNINGS – OG FORSKERSTILLINGER og. FAGLIGE-ADMINISTRATIVE LEDERSTILLINGER.

Universitets- og høyskolelektorene og førsteamanuensisene har rykket opp 15–prosent, mens professorene har hatt en økning på knappe prosent (se tabell). Det gir en gjennomsnittlig professorlønn . Forhandlingene skal være avsluttet innen 30. Fagdepartementet eller virksomhetens styre fastsetter lønnsendring for. En førsteamanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.

Hovedtariffavtalene i staten 1. Forfatter, Statens personalhåndbok. Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH). Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten, og angir mål og . Dersom vi vil lage eit godt universitet for framtida, må UiB vere ein attraktiv arbeidsplass. I dag er det slik at for nokre fag kan studentane gå til . Om yrket, jobb, utdanning og lønn.

Les mer oFørsteamanuensis. Med doktorgrad kan man altså gå fra amanuensis eller universitetslektor til førsteamanuensis , som er den nest øverste vitenskapelige stillingen ved en høyere . Spesielle god- skrivingsregler, fellesbest. Førstelektor bortfaller doktorgradstillegg. Lønn er en viktig del av personalpolitikken og skal bidra til at høgskolen rekrutterer, utvikler og beholder kvalifiserte og motiverte medarbeidere som bidrar til at virksomheten når sine mål.

Høgskolen i Oslo og Akershus – Lønnspolitikken omfatter alle ansatte i høgskolen.