Første liv på jorden

I første halvdel av Jordens historie var atmosfæren reduserende, oksygen manglet. Livet på jorden kan ha begynt i små mineralceller i steiner på havbunnen for fire milliarder år siden – ørsmå hulrom i mineraler som kan ha fungert som de første celleveggene, foreslår to biologer. Dersom de har rett, er det mulig at liv kan oppstå på planeter og store måner i vårt eget solsystem – hvor man tidligere har vurdert . Naturvitenskapens svar på dette gir oss noen biter av puslespillet, men fortsatt er mye et mysterium.

Hvordan kan livet ha oppstått fra ingenting?

Vi har bedt biolog Maiken Elvestad Gabrielsen gi oss svar sett fra evolusjonens . At livet oppsto, er nok den viktigste enkelthendelsen som fant sted etter at Jorden ble til. Og hvor lang tid gikk det fra betingelsene for liv var til stede, til det i realiteten dukket opp? Den første tiden i Jordens historie – fra dannelsen til for ca. Forskernes kvalifiserte forslagDen siste. Tiden har fått navn etter Hades, underverdenen i gresk mytologi.

Og Hades var ikke et godt sted for liv.

Tidlig i hadeikum ble Jorden bombardert av meteorer og kometer. De tror at alt liv på jorden oppstod tilfeldig fra én eller flere av disse enkle opprinnelige cellene. Andre like respekterte forskere som også tror på evolusjon, er uenige i disse forklaringene. De spekulerer over muligheten for at de første cellene, eller i hvert fall de viktigste bestanddelene, kom til jorden fra verdensrommet. Forstår jeg det rett mener vitenskapen at livet oppstod på jorda relativt kort tid etter den ble dannet for ca milliarder år siden.

Vi vet jo mye om de første levende livsformene på jorda som alle nålenvende arter stammer fra, men det er forsatt veldig mange biter som virker til å mangle når man går langt nok . Så langt kjenner man ikke til liv utenfor jorden. Mange vitenskapsfolk antar imidlertid at sannsynligheten for liv andre steder i universet er nokså stor. Derfor må det finnes mange steder i universet . For om lag 5millioner år siden var ozon- og oksygennivåene i atmosfæren så høye at liv kunne utvikle seg også på landjorden. Stromatolitter var de første viktige livsformene på jorda.

De eldste sikre fossilene av organisk opphav er rundt tre milliarder år gamle, men det er funnet strukturer som er mange millioner år eldre som kan være stromatolitter. Spør elevene: Hva er et fossil? Spor etter liv fra fortiden, for eksempel fossile knokler, fotavtrykk eller.

Teorien baserer seg på den nyeste celle- og geologiforskningen, og tilsvarer den berømte naturhistorikeren Charles Darwins hypotese om at livet.

Martins forklarer at de første organismene på jorda sannsynligvis plukket opp slike molekyler fra ødelagte meteoritter og innlemmet dem i sitt eget arvestoff, DNA. Konkurrerende teorier har hevdet at byggesteinene i DNA oppsto på jorda , og at de spesielle molekylene man har funnet i meteoritter måtte ha . Da blir det jo liten tid til livets opprinnelse, særlig fordi den første tida (ofte kalt hadean) neppe ga grunnlag for moe organisk liv på planeten. Vi kan derfor regne med to skoler: (1) De som hevder at livet oppsto på planeten Jorda , og (2) de som hevder at livet oppsto i universet, for så å bli sådd på Jorda.

JP-grafik: LOTTE OVERGAARD. Tekst og research: ARNE MATHIESSEN. Kraftigt bombarde- ment af meteoritter og småplaneter. Det første liv på Jorden.

Da har RNA vært selve arvematerialet, og samtidig det første molekylet på jorda til å kopiere seg selv. Denne hypotesen har blitt utforsket av forskere i over år, og er altså utgangspunktet for det som kalles RNA-verden – teorien som nå stilles til veggs. De første gangene var Jorda enda for varm til at livet kunne overleve, så de første livsformene døde fort ut uten å rekke å formere seg eller spre seg, de aller første nærmest med det samme.

Jeg tror også at livet har oppstått flere ganger også etter livet på Jorda hadde kommet i gang for nesten milliarder år . Marinbiologene vil denne gangen ta deg med milliarder av år tilbake i tid. Men ikke alle spørsmål om livets opprinnelse er besvart.