Foring av sau ute

Har overtatt gården og 1vf sauer. Starter med sau i høst og trenger noen tips fra dere som. Flere resultater fra gardsdrift. Vi har ikke mulighet til å dele oppe sauen i så mange grupper som ønskelig her på Stenberg siden de går på utegang og har fri tilgang på grovfòr ute.

Grovfôrkapasitet middels godt grovfôr etter. Fôring av sau gjennom året og krav til.

La sauen få tilgang på eit avgrensa område med full innefôring ute. Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Du kan også kontakte rådgjevarane til Nortura.

Regler for kopperinnhold i fôr til sau. Oppfôring av ikke slaktemodne lam på høsten . Overbygd utefôringsplass. I denne modellen er det overbygd tak med rister inn mot fôrkasse for å sikre tørr og god eteplass, dvs.

Sauer som går ute hele året skal ha tørt liggeareal som gir. Beite og innhausta grovfôr er dei viktigaste fôrressursane i saueproduksjon. Dette innebærer fôring minst.

I økologisk drift er det svært viktig å fokusere på fôrkvalitet. Tilgjengeleg grovfôr må disponerast slik at det beste fôret blir bruka til dyr som har størst behov. Det er viktig å ha oversikt over totalt fôrbehov og kor mykje ein kan dyrke . Den skal stort sett klare seg med det den finner ute både sommer og vinter. Foring skal kun forekomme i nødstilfeller – f. Noen mener også at sauer og vær skal gå sammen hele året.

Sauene skal sjøl bestemme tid for paring – og dermed lamming. Avstamming og utvikling. Man må søke Mattilsynet om overtakelse av besetning. Villsauen stammer fra en gammel . Spesielt er dette viktig dersom man har andre dyr fra før. Beiteareal må også godkjennes av Mattilsynet dersom sauen skal gå ute hele vinteren uten foring.

Brot på regelverket kan staffe seg. Ein sauebonde i Stordal er truga med tvangsmulkt.

Men heller enn å betale sender han dyra til slakteriet. Litt avhengig av klima og værforhold kan sauen gå ute på beite i fem til åtte måneder av året de fleste steder her i landet. De moderne sauerasene må helst holdes inne når det er som kaldest om vinteren, men klarer seg godt med uisolerte hus. Noen steder kan noen raser av sau – fortrinnsvis de som . Ifølgje Avdem, skjer 70 . Det er i praksis tilgang på grovfôrfiber som begrenser andelen av kraftfôr i rasjonen. Har sauen tilgang på lyngbeite hele vinteren, så kan en dekke hele vedlikeholdsbehovet med kraftfôr.

Eksempel på fôrplan til sau med lite grovfôr: Kg FORMEL Sau Kg FK Havre . Vil stimulere til god mjølkeproduksjon. Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold. For intensiv fôring med kraftfôr til søyene etter lamming. Også velegnet til høstlam på intensiv oppfôring. Behov for energi og protein.

Hva gjør en med kopplam? Kjøtt fra sau og lam produseres i. Norge hovedsakelig ved å utnytte. Du må besøke en tidligere melkeprodusent i Brumunddal som har gått over til sau.

Han har mye å lære bort om grovfôr. Bakken brenner for riktig fôring og holdvurdering av sauen. Anders Storlien, med 2vinterfôra. Ute på beitet har de minste tilgang på kraftfôrautomat. Moregenskapene til den norske .