Forbikobler innbrudd

Boliginstallasjoner (brann-vann- innbrudd ). En eller fler soner i et naturlig avgrenset areal og forskjellige foretak. Anordning for midlertidig utkobling av alarmpunkt eller funksjon. Detektorer som aktiveres ved inbrudd. Alarmorganer som alarmerer ved innbrudd. Sabotasjesikring: Enten ved bruk av egen sabotasjesløyfe eller ved bruk av kombinert detektor og sabotasjesløyfe.

Forbikobler eller betjeningenhet. Kravet er også at installasjonen utføres etter gjeldende regelverk. Last ned regelverket: ”FG- regelverket” innbruddsalarm.

Det er regler for automatiske innbruddsalarmanlegg og boligalarmanlegg ( innbrudd , brann og vann). Som vanlig gjelder også NEK4og FEL. Se link til innbruddsalarmutstyr.

Les om adgangskontroll . Akkumulator for sekundær. Fjernmelding om innbrudd og feilvarsling. Lokal varsling Ved lokal varsling skal det brukes utvendig sirene(r) iht. I tillegg til sirenen(e) aksepteres . Under finner du lenker til våre samarbeidspartnere.

Blokkskjema for innbruddsalarmanlegg for. Program – Viser at systemet er i. Skallsikring forbikobler innvendige beskyttelser som f. Sirenen stopper når alarmen slås av. Betjene med trådløst tastatur. Innbrudd , brann og vann har forskjellig. ATS Master har ytterligere ekstra sonetyper som gjør programmeringen enkel ved igangkjøring.

I sonedatabasen vel- ges sonetypen i en rullegardinliste. Velger man typen ”Branndør” kommer den aktuelle sonen til å fungere med et predifinert oppsett for branndører. Automatisk forbikobling. Hvis en detektor blir trigget i utforsinkelsestiden vil denne automatisk forbikobles. Denne funksjonen forbikobler soner fra det tidspunkt det blir igangsatt.

Systemet ignorerer all informasjon som kommer fra detektorer tilkoblet til forbikoblede soner. Funksjonen blir brukt hvis det er problemer med en sone eller detektor. Den tillater systemet å tilkobles uten å ta hensyn til den utkoblede sonene. Til sentralapparatet er det koblet detektorsløyfer, alarmsløyfer, sabotasjesløyfe og eventuelt et alarmoverføringssystem. Ved innbrudd aktiveres en eller flere innbruddsdetektorer . Verisures sjokksensor oppdager og varsler om innbrudd før tyvene tar seg inn i huset.

For de mer vågale som vil ha vinduet på vidt gap ved leggeti kan de sette på alarmen og forbikoble den som sitter på vinduet som står åpent. Dersom man lukker vinduet i løpet av natten når alarmen er . Dette er en sløyfe for soneutkopling. PowerMaxExpress er et trådløst alarmkontrollsystem som gir beskyttelse mot innbrudd , brann og.

Hvis systemet ikke er klar for tilkobling, trykker du. Tenker da på sannsynlige steder en tyv vil forsøke å ta seg inn i forbindelse med et innbrudd. Tenker da på i tilfelle tyven tar seg ned til motoren som et forsøk på å forbikoble tenningsnøkkelen og få igang motoren. Kanskje også overvåke adkomst til styretavle og det innvendige av .