Flyktige fettsyrer

Glukose fermenteres av bakteriene til flyktige fettsyrer (acetat (eddiksyre), propionsyre og smørsyre) som tas opp i blodbanene til dyret, og er den viktigste energikilden, og gir dessuten karbondioksid og metan. Mikrobene produserer mange næringsstoffer, blant annet flyktige fettsyrer og vitaminer. Disse kommer vertsdyret til nytte, samtidig som mikrobene selv får dekket sitt behov av energi og næringsstoffer til vedlikehold av populasjonen. Arbeidsdeling er etablert mellom de ulike typene av mikroorganismer. Fermentering skjer i et oksygenfritt miljø (anaerobt), og nedbrytingen av fôret stopper derfor opp ved flyktige fettsyrer.

Eddiksyre, propionsyre og smørsyre er de tre kvantitativt viktigste fettsyrene. Når fôret omdannes til flyktige fettsyrer ( fermentering) oppstår et overskudd av metabolsk hydrogen (H2) som må . Konsentrasjonen av flyktige fettsyrer i blindtarm og tykktarm varierer avhengig av fôrtype og tid etter fôring. Forholdet mellom de flyktige fettsyrene påvirkes i blindtarmen av forholdet mellom grovfôr og . Flyktige fettsyrer (VFA) er stoffer vanligvis dannet i tarmen når maten er fordøyd. Vanligvis består av en kjede av karbonmolekyler, kan de dannes som et resultat av oksidasjon og er noen ganger finnes i avfallsdeponier og grunnvann. Molekylkjedene er også kalt kortkjedede fettsyrer.

Vomma er på mange måter kuas motor. Her lever mikrobene som omdanner graset til næringsstoffer som kua kan nyttiggjøre seg. Mikrobene bryter ned protein og karbohydrater til eddiksyre, propionsyre og smørsyre. Disse er kortkjeda fettsyrer, som også kalles flyktige fettsyrer (VFA).

Fiber Fiber er tungtfordøyelige karbohydrater som ikke kan fordøyes ved hjelp av hestens egne enzymer. Hesten har imidlertid en godt utviklet baktarm hvor fiber kan fordøyes ved mikrobiell gjæring. Endeproduktet av denne baktarmsgjæringen er flyktige fettsyrer (eddiksyre, propionsyre og smørsyre), . I vomma omdanner mikrober næringsstoffene i graset kua spiser til flyktige fettsyrer og eget kroppsprotein (mikroproteiner).

De flyktige fettsyrene og mikroproteinet bruker kua når den produserer mjølk. Title, Bestemmelse av flyktige fettsyrer og melkesyre i surfor: Sammenlikning av en destilasjonsmetode of en soeylekromatografisk metode. Volume 4 Issue of Meldinger fra Norges landbrukshoegskole. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Metan produseres i store mengder i vom. Flerumettede fettsyrer blir hydrogenert i vomma.

Mettete fettsyrer har bare enkeltbindinger, umettete fettsyrer har en eller flere dobbeltbindinger mellom C-atomer. Hvilke kjemiske og fysiske forhold i miljøet gir grunnlag for dette? Denne mikrobielle gjæringen er ikke fullstendig og fører til produksjon av biprodukter som ulike flyktige fettsyrer (VFA).

Cellulolytiske og amylolytiske bakterier danner eddiksyre ( C 2). Mindre substrat i form av eddik- og smørsyre til fettsyntesen i juret kan gi redusert fettprosent i melk. Dette er mer omtalt i kapittel 2. Mettet fett påvirker ikke den mikrobielle . Den delen av stivelsen som ikke absorberes i tynntarmen går imidlertid videre til blind- og tykktarm og fører til rask fermentering med en økt konsentrasjon av flyktige fettsyrer (VFA) og laktat.

Mikrobene omdanner fiber til flyktige fettsyrer som tas opp gjennom tarmveggen og utnyttes av hesten som energi. Fiber brytes langsomt ne og gir en langvarig, utholdende energi. Det er særdeles viktig at hestens fôrrasjon er rik på fiber, fordi det er av avgjørende betydning for fordøyelsen at mikrobene har gode forhold. Kyrne ble melka to ganger daglig. Det ble videre tatt ut vomprøver for analyse av flyktige fettsyrer (VFA).

Produksjonen av glukose gjennom denne prosessen er mer konstant enn ved fôring med karbohydrater, og man hindrer dermed store svingninger i glukoseinnholdet i blodet. Avhengig av hva kua spiser, så dannes ulike flyktige fettsyrer.