Flistalle storfe

Utprøvingen er en del av prosjektet ProLocal, hvor man skal dokumentere dyrevelfer energiutnyttelse og økonomi ved bruk av lokalprodusert grov flis og torv i et kretsløpsbasert husdyrhold. Mål WP1: Utvikle et alternativt tallemateriale basert på lokalprodusert grov treflis til storfe og sau som har tilfredsstillende kvalitet og som kan dokumentere god dyrevelferd. Grov flistalle til sau og storfe. Lokalprodusert flistalle til sau og storfe.

INGER HANSEN, CHRISTIAN UHLIG, ODD ARILD FINNES, ARNE JOHAN. LUKKASSEN OG ROBERTS STURITIS.

Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til husdyr. Halm er det dominerende tallematerialet i dag, men . Halm lite tilgjengelig i Nordlan Troms og Finnmark. Lokale resurser i form av skog og torv har vært lite brukt. Arild Finnes og Christian Ulhlig har hatt prosjektledelse.

Hos de forsøksvertene som har sauer har det ikke vært registrert varmgang i tallen. På tross av det har treflisen fungert rimelig bra fordi overflaten har holdt seg rimelig tørr. Når storfe går på talle er varmgangen viktig for å unngå.

Drifting av flistalle til sau og storfe.

Inger Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta. Vibeke Lin Bioforsk Nord Tjøtta. Jørgensen, Bioforsk Nord Tjøtta.

Halm og annet strømateriale til husdyr er kostbart, spesielt i Nord- Norge som har minimal korn- og halmproduksjon og hvor transportkostnadene fort blir . For storfe er det nødvendig at flisarealet kun benyttes som hvileareal, fôrplassen må ha gjødseloppsamling eller spaltegulv. Luftegård vil avlaste talla og redusere mengden flis som må benyttes. Sauer og ungdyr kan med fordel fôres utendørs.

LES OGSÅ: Selger strø i rundballer. En bør benytte grovfôr med . Jeg har lang erfaring med tallefjøs både til storfe og sau. Våt rundball er å be om dårlig talle , det samme er for stor dyretetthet.

Jeg forer med rundball med ts på ca og hver sau har m2. Tallen fungerer utmerket hvert år og jeg strør med halm på sandpute. Flere resultater fra gardsdrift. For sau og storfe kan flistalle være et dyrevennligere alternativ til drenerende gulv, viser et nytt feltforsøk fra Bioforsk. Slaktegris – – cm.

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. Flis – (Troms prosjektet).

Det var ønskelig å teste flis både til strø, talle og til plastring av uteareal. Plan for testing av flis: Oppgave. Egenprodusert flis som strø. Nytt fra Helsetjenestene.

Tar kalvene opp tilstrekkelig IgG? Stine Margrethe Gulliksen og Liv Sølverød. Denne utredningen har hatt som formål å oppsummere eksisterende forskningsresultater og ut fra dette vurdere ulike praktiske løsninger, som kan være aktuelle for en bedre tilpasning til de internasjonale krav i gjeldende økologiforordning for økologisk saueproduksjon. Utredningen var et oppdrag fra. Tradisjonelt har bås og fullspaltebinge vært de løsningene en først har tenkt på som oppstallingsform til storfe.

Tradisjonelle båsfjøs er på vei ut til fordel for mer moderne løsdriftsløsninger. Dette er løsninger som baserer seg på nyere kunnskap om storfe , og som imøtekommer kravet storfe setter til en optimal oppholdsplass. Disse formene for oppstalling er på vei ut til fordel for løsdrift og løsninger med tett golv på liggearealet. Du finner artikler om ernæring, avl, dyrehelse, reproduksjon og husdyrmiljø for storfe , småfe, fjørfe, gris, hest, produktkvalitet melk og kjøtt, klimagasser fra husdyrbruket, dyrevelfer Grønn omsorg og økonomi og omstilling. Fjørfe – helse, velferd og ernæring.

Drøvtygger- ernæring og – fysiologi. Næringsinnhald i økologisk .