Flåttmiddel sau

Tidlig beite fremfor flåttmiddel. Grøva forteller at det nå pågår en studie som ser på effekten av ett av de langtidsvirkende flåttmidlene. Bruk av flåttmiddel er utbredt, men vi stiller spørsmål om det er riktig å bruke det da vi ser at lam blir smittet selv om middel blir brukt. Flåttmiddelet ser ut til å ha effekt en . Men det er ikke sikkert at det er gunstig å utsette smittetidspunktet.

I en besetning ble det funnet høyere tapsprosent for de lammene som var behandlet med flåttmiddel.

Vi hører ofte om mennesker som blir syke med borrelia som følge av flåttbitt. Undersøk lam på beite daglig den første måneden. Bruk flåttmiddel regelmessig når lammene er på beite, dvs hver 3-uke. Rydd beitene, drener og ha beiteskifte hvis mulig.

Flåtten trives best i beiteområder med vekslende åpen mark og lauvskog. Ved vaksinering kan bruk av samme kanyle på flere sauer spre smitten . Indikasjoner:Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (Ixodes ricinus) hos sau , lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe samt lus.

Det blir og forska på tiltak som kan gjere at sau toler flått betre.

Avl av motstandsdyktige dyr er eit viktig område for forskinga. Har du problemer med flått (hantikk), anbefales det å slippe lammene ut når de er unge, da skal lammene være mer motstandsdyktige enn eldre lam. I områder der dette er et problem, må du selvfølgelig behandle med flåttmiddel. Flottangrep kan gi betennelse på f. Mulige forebyggende tiltak mot sjodogg.

Det finnes få effektive forebyggende tiltak mot sjodogg. Generelt så anbefales det å rydde kratt, infisere lamma tidlig og at flåttdrepende midler brukes jevnlig. Sommeren er høysesong for flått.

Spesielt langs kysten, men også innover i landet og nordover. Gå over hunden din grundig hver kveld. Sjansen for smitte reduser. Vi fører Covexin Ovivac P og Tribovax.

VESO Apotek – din totalleverandør av legemidler og handelsvarer til dyr. Med over års erfaring er VESO apotek veterinærens foretrukne totalleverandør av legemidler, vaksiner og handelsvarer. Ta kontakt så hjelper vi deg med vaksiner og flåttmiddel til sau.

Bravecto er det nye navnet på det nye flåttmiddelet. Etter kun timer begynner effekten å gjøre seg gjeldende, og den varer i hele måneder. Det er en godbit, som er behandlet for å hindre at allergiske pasienter ikke skal tåle dem.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Er det noen andre her inne som har synspunkter på driften min og er det bare slik at det skal koste penger å drive med sau. Johnsen (36) advarer katteeiere mot å bruke midler mot flått som ikke er beregnet for dyret. Flere har sendt e-post og sagt at hundeeiere bør passe seg for enkelte flåttmidler.

I frykt for å få forskjellige flåttmiddel -for-hund-og-andre-kosedyr-produsenter på nakken, råder jeg hver enkelt av dere til å samtale med veterinær om akkurat dette. Det jeg vet er at disse flåtthalsbåndene kan være litt tøffe for . Me har følgjande anbefalingar: Alle vaksne sauer bør vaksinerast ein gong årleg. Beste tidspunkt er 2-veker før lemming.

Påsettlam bør i tillegg vaksinerast i oktober eller tidleg . Selv om det er vanlig å behandle alle lam med flåttmiddel før beiteslipp, er flått den største dødsårsaken i de tilfellene der årsaken til tapene er kjent. Samfunnet aksepterer ikke store tap over tid uten at det settes inn tiltak, og dette gjenspeiles i veilederen for tilsyn med sau på beite.