Fjøsinnredning sau

Innredning til sau og geit. Med vår erfaring fra andre typer produksjoner, har vi tatt inn nye produkter i velprøvde materialer i småfefjøs. Fjøssystemer har på kort tid blitt en ledende leverandør av innredning og utstyr til sau og geit. Våre produkt er solide og holdbare, laga for å tåle tøffe miljø!

For å oppnå god helse og dyrevelferd i sau – og geitebesetningen er det viktig at driftsbygninger og innredning er tilpasset dyrenes behov og naturlige atferd. Samtidig er kostnader knyttet til driftsbygninger viktig i saue- og geitehold. På jakt etter rimelige løsninger?

Rimelige løsninger kontra stål innredning. Kan produsere på mål etter kundens ønske. Ta kontakt for og la oss gi pris på ditt prosjekt. Komplette sorteringsanlegg.

Sauvekter, digitale med mulighet for avlesning av elektroniske øremerker. Skal begynne med sau til høsten, har vært drevet med sau her på gården tidligere men den gamle fjøsen er nå revet. I tillegg kan vi tegne forslag til ombygging eller nybygg av sauhus, som passer til dine behov.

Vi leverer innredning til sauhus! Om du ønsker å bygge om, eller bygge nytt, leverer vi løsning som er tilpasset ditt behov! Vi har en komplett linje . Kom innom, så blir vi enige om den beste løsningen. Med oppdelte eteplasser har hver sau sin eteplass, og det blir ro under fôring og eting.

Dyrene kan låses fast i . Større løsdriftsfjøs er på vei inn i Norge, og Husdyr Systemer leverer individuelt tilpassede løsninger som gir en god og naturlig arbeidsflyt i fjøset. Liggebåsskiller leveres i flere forskjellige utforminger. Fritthengende liggebåsskiller er mest vanlig.

Alt leveres naturligvis i. VENO Equipment : Om Veno sau og geit innredning – Special offers Etefront Fôringsvogn Fôrstativ Materiell til innfesting Utstyr til håndtering Rullende fôrbrett Prosjekter Klippeutstyr Enga og natur Skillegrinder og grinder Drikkekar og mer. Veno grind sheep, goat, fences feeding trough Hayrack feedgate. Beste EM-arrangement noensinne s. Sjekker tarmbakterier fra. Framtidsrettet geitefjøs s. Kjap innredning fra sauebonde og fá et produkt som fungerer i praktisk arbeid. Ett av argumentene mot plastgolv til sau er glatthet og sklisikkerhet.

Plastgulvet har ingen skarpe kanter og et større overflateareal enn strekkmetall. Gulvet vil da heller ikke slite klauver. Dette har leverandørene valgt å løse på noe ulikt vis.

Det fins plastrister på markedet med innstøpte knotter som har til . Kraftige dimensjoner og fleksible løsninger gir en anvendelig innredning med lang levetid. Den leveres med forskjellige frontalternativer. Tjukkvegga rør med tjukkere zinklag = lang . Sauens atferd Kapittelet beskriver de viktigste og mest karakteristiske atferdsmønstre hos sau. Kapittelet omfatter sauens beiteatfer flokkatferd og sosialatfer samt sauens reproduktive atferd og atferden til mor og lam.

Hus og innredning til sau Dette kapittelet beskriver forskjellige hustyper og innredningsdetaljer . Det skjer nå mye spennende på markedet for teknisk utstyr til småfe. Byggeaktiviteten i sau – enæringa har økt kraftig og sam- spillet mellom byggeaktivitet og etterspørsel etter nye . Det siste året har Felleskjøpet prototypetesta fleire produkt til sau , for å setje saman ein robust produktpakke for sauefjøset. Skal du bygge nytt fjøs med alt av innredning , ventilasjon, fôring og melking, utvide driften eller oppgradere med nytt melkeutstyr eller annen innendørsmekanisering for husdyr?