Fjøs til ammeku

Fjøset kan utvides i lengderetning til venstre senere. Det med kaldt eller isolert er det vel ikkje nåke enkelt svar på. Men du kan spare ein del på uisolert og enkle løysingar.

Ammeku krever et billig bygg for å bli lønsomt. Det har også litt å sei kor i landet du bor når .

Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Mjølkefjøs blir til ammekufjøs. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Også her fins det et utall av forskjellige løsninger, alt fra små gamle melkekufjøs med tregulv til enorme fjøs med plass til flere hundre storfe.

Mange av dem som i dag bygger store nye fjøs for ammeku , velger en liggebås løsning selv om de ligger i et distrikt med kornproduksjon og enkel tilgang på halm. Se hvordan Kari Hanne og Erik har tatt i bruk det gamle fjøset på Rudrud i Fåvang. Snakk med oss om dine planer.

Nytt fjøs eller omgjøring av eksisterende? Vurderer du å bygge nytt fjøs til ammekyr er det viktig å finne rimelege løysningar, samtidig som dei tilfredsstiller dine krav for rasjonell drifting av fjøset. Det er ein krevjande økonomi i am- mekuproduksjonen.

For å få til ei fornuftig investering er du . Les også: Alle vil satse på ammeku. I fjøsen står det ammekyr, haustkalvar og eit par oksar. I den gamle fjøsen har han ein del kviger og oksar.

Ved siste teljedato hadde han 1dyr til saman. Hovudsakleg av den italienske rasen piemontese, men også nokre kryssingar. Dei har hatt langt meir . Fokus på enkle og billige byggløysingar til ammeku. Stort underskot av norsk storfekjøt – behov for fleire mordyr. Høge byggekostnader i forhold til økonomien i produksjonen.

Skal mordyrtalet opp må det nye produsentar til – prisen på inngangsbilletten må ned! Prosjekt Billige Bygg ser dagens lys – eig av .

STEINKJER: Gårdbrukerne i Beitstad har tidligere vist rask tilpasningsevne til de produktene markedet etterspør. Ved økt etterspørsel etter egg var de raskt på banen. Nå er det kjøttproduksjon som er i vinden og flere nye fjøs er under oppbygging.

Landbrukstidende besøkte tre gårder med vidt forskjellige . Smittesluse, sosiale rom og isolert fòrsentral i. Gjødsel-, fôr- og ventilasjonsbehov er utregnet til fjøset. Etter poenggivingen og samtaler med faggruppen for nytt ammekufjøs på Mære. Denne løsningen er en 1- rekker med liggebåser for alle dyr, både ammekyr, kviger og okser.

Klima og kulturlandskap. Bygde vi alle nye landbruksbygg i. Norge I tre framover sto de alene. Eldre båsfjøs for mjølkeproduksjon kan få eit nytt liv ved ombygging til eit lausdriftsfjøs for ammeku. Lav sone distriktstilskudd. Enklere grovfôrhåndtering.

Når lønner spesialisering seg ? Vi bygger nytt fjøs for ammeku til Einar Slenes Wadsten, Eresfjord. Stål og sandwich bygg med naturlig ventilasjon. Kanskje var dei leie av ein lang beitesesong, kanskje var det dei første kuldegradene og varsel om snø som gjorde det, men dei ca.

Odd Bjarne Bjørdal gjekk onsdag inn i den splitter nye ammekufjøsen i Bjørdalen no onsdag utan protestar. Det gamle fjøset var slitt og tungvint, så noe måtte gjøres hvis vi skulle fortsette med storfekjøttproduksjon. Og man er ikke eldre enn man føler seg, så avgjørelsen ble at vi satser videre på ammekyr.

Nyfjøset kom på millioner kroner, derav 305. Det er ikkje utan grunn det er lovfesta krav om konkurranse ved offentlege innkjøp og byggeprosjekt. Ja det er til og med eit eige kontrollorgan som overvakar dette. Ombygging av eldre melkefjøs til ammeku 06.

Sikkerhet for røkter og andre som ferdes i beiteområdet. Ammekyr og avlsokser er store dyr som ikke er helt ufarlige å håndtere, dette gjelder både i fjøset og på beite. Bruk tid på å prege dyrene inne i fjøset , tilbring tid med dem, snakk med dem og kos på dem. Dette gjelder både kyrne, kalvene og .