Fjelløkologi

Klimaet har sterk innverknad på økosystemet i fjella. Temperaturane blir lågare jo høgare opp ein kjem. På grunn av dette dannar økosystema i fjella gjerne sjikt av livssoner ut frå høgd.

Lignende Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Felt, Oppgave: Norge er et fjelland.

Etter hvert som vi beveger oss høyere, forandrer landskapet, floraen og faunaen seg. Fjell og stein har vi mye av. Det blir kaldere og mer værhardt. Faktaark til undervisningsopplegg fjelløkologi.

Naturtyper og økosystemer. Et økosystem er det vi gjerne kaller en naturtype. Det er et avgrenset område i naturen, hvor planter og dyr (biotiske faktorer) lever i balanse med hverandre og sitt miljø (abiotiske faktorer).

Myr, fjellskog, vassdrag, innsjø og. Kompendiet er ment å gi et bakgrunnsmateriale til kurs biologisk mangfold BIO. Det tar for seg sentrale emner som vegetasjon, sopp, lav og fauna med egne kapitler om organismenes tilpasninger til fjellbiotopene. Fant dokumenter om dette emnet med snevert søk.

Omfattende rapport fra ekskursjon til Heimdalsvatn. Teoridelen legger hovedvekt på temaer i første kapittel i Bios2. Energipyramider i fjellet, fjellet som ø. Hvilke arter fant vi på fjellet? FJELLØKOLOGI Gudrun, Miriam, Anna Bilde fra turen.

Vi skal kort beskrive noen hovedtrekk ved Jfeltarbeid i fjellet. Det er vanlig å definere fjellet (den alpine regionen) som de områdene som ligger. Nå foreligger boka som du kan ha med i sekken og bruke under fjellturen. Ikke som naturveileder, som forklaring på hvilken retning du skal gå.

Ulike soner i fjellet, planter og dyrs tilpasninger og høydeprofil. Ekskursjonsrapport i 3BI. Biologiklassen studerer innsjø_2.

Elever som har biologi som fag startet skoleåret med en tur til Grødalen, i Sunndal kommune for å studere fjellet som økosystem. Alle bodde på turisthytta Vangshaugen. Været var fantastisk og det var store mengder modne blåbær og tranebær i fjellet. Elevene studerte fjelløkologi i tre dager og fikk også . Jønsberg videregående skole. Denne sida vart sist endra den 8. Sjå Vilkår for detaljar.

Verdens nest høyeste fjell heter Kog ligger i Kashmir. Her gir Kristoffer oss enda flere fakta om fjell.