Faverolles høne

Den er en utmerket verper, også om vinteren. Hønen ruger sjelden, men kyllingene er hardføre og vokser fort. På den laksefargete varianten er det mulig å se kjønnet allerede når . Egg: Minstevekt 55g Idealvekt 61g lysegul til brun.

Finnes i fargene: Laksefarget.

Foto: Poultry Brandkårsskogen. Her er noen bilder av årets første kyllinger og noen bilder av Brahmaer ute i snøen. Som overskriften sier er jeg nysgjerrig? Skaffet meg stor faverolle for ca en måned siden, høner og hane. Skal være ca års gamle, syntes de er noen flo.

Race og størrelse nedenfor: Blondie: Blanding ml. En tætfjeret, kraftig, men livlig høne af middelhøj stilling med fin knoglebygning.

Kroppen er fyldig, bred og langstrakt, men ikke klodset. Er særdeles tillidsfuld og en dårlig flyver, hvorfor den egner sig for meget lavt hegn. Godkjente farger: sølv sort plettet, gull sort plettet. Vekt: Hane: – kg. Rolig rase som ikke er særlig god flyger.

Kyllingene kan kjønnsbestemmes ganske snart fordi . Til produktion af slagtedyr har man ofte brugt at krydse to racer. Rasen finnes også som dverg, framavlet i Tyskland. Hønekyllinger fra kr 1ved kjøp av minst stk, eller kr 1per stk.

Silke dverg Ussorterte kyllinger fra kr per stk. Sorte og hvite går sammen. Jeg har fået nogle kyllinger af racen faverolles og tror lidt at have vundet hanekyllinger. Det skete ved krydsninger af racerne Kochin, Brahma, Houdan og Dorking.

Den lille hanen tar igjen med sitt temperament. Begge passer imidlertid på å sette hønene sine på plass når de ikke er snille mot hverandre.

I hønsehuset er det åpen dør ut til en liten luftegård . Rase, innen biologien vanlig brukt betegnelse på en gruppe innenfor en art som har flere felles arvelige egenskaper som gjør at den kan skilles fra andre grupper av individer av samme art. Raser er altså grupper (populasjoner) innenfor en art som avviker fra hverandre i frekvensen av visse gener (DNA-sekvenser). Den vanligste, og foreløpig eneste godkjente fargen er laksefarga, som vist på bildene nedenfor, men den finnes også i flere farger.

Faverolles , rød høne , Laksefarvet høns og grå hane.