Farlige bakterier

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har publisert en liste over farlige , resistente bakterier som de mener utgjør den største trusselen mot menneskeheten i dag. Nye former for antibiotikaresistente bakterier utvikles ofte i vann eller jord. Nå skal forskere undersøke hvordan vi kan redusere utslipp av slike bakterier fra sykehuskloakken.

Vanlige symptomer er blodig diaré. Smitter særlig via inntak av forurenset mat (storfekjøtt, grønnsaker, upasteurisert melk) og vann.

Kan også smitte via badevann og personkontakt. En del bakterier er ytterst farlige og sykdomsfremkallende. Allikevel ville vårt liv på Jorden være utenkelig uten de utallige typer harmløse og til og med nyttige bakteriene som finnes. Det finnes mange ulike bakterier. Noen er gode og nødvendige, noen er ufarlige så lenge det er få av dem, men de kan forårsake sykdommer hvis det blir mange av dem i maten.

Et lite antall av disse bakteriene kan gi matforgiftning og mer alvorlige sykdommer. Millioner af mennesker dør hvert år som følge af farlige bakterieinfektioner. Dansk ekspert giver sit bud på, hvilke bakterier der er verdens allerfarligste.

Når sommeren er på hell, har utenlandsturistene kommet hjem etter ferien – mange med noen ekstra bakterier i magen. De ubehagelig og farlige tarmbakteriene campylobacter og salmonella plager flere tusen nordmenn hvert år. I fjor ble over tre og et halvt tusen syke av disse bakteriene her i landet, . Nordmenn tar med seg farlige bakterier hjem fra ferie i utlandet.

Forebygging: Norske myndigheter gir både sikkerhetsråd og anbefaler vaksiner for oss som skal ut og reise. Men ingen snakker om de antibiotikaresistente bakteriene vi kan ta med oss hjem. Her har norske helsemyndighet er en stor . Hva gjør vi hvis antibiotikaene slutter å virke og bakteriene slår tilbake?

Hva tenkte vi egentlig om antibiotikaene da de ble oppdaget? Moderne medisin trenger effektive midler mot infeksjoner. Foredragsholderne tar for seg antibiotika, deres utvikling og hvordan vi skal unngå resistens. Disse mikroorganismene kan skade fosteret uten å gi særlig kraftige symptomer hos moren. Eksempel på sykdomstegn hos moren kan være influensalignende symptomer.

I verste fall kan en infeksjon føre til spontanabort eller medfødte skader hos barnet. Listeria (Listeria monocytogenes) er en bakterie som finnes naturlig . O 157:Her en overlevelsesdyktig bakterie som selv i lav forekomst kan gi alvorlig sykdom.

All matproduksjon må derfor foregå på en måte som sikrer at denne bakterien ikke finnes i produktene. Et aktuelt tiltak kan være å behandle husdyrgjødsel som brukes til gjødsling av grønnsaker. Farlige bakterier som vil bosette seg inne i kroppen må sloss for å lykkes.

Men hva er egentlig bakterier, og hva er forskjellen på de snille og de skumle bakteriene? Og hva er antibiotikaresistens? Tekst: Jessica Lönn-Stensru PhD i mikrobiolog, Koordinator . Fra andre tidsskrifter – Ikke-patogene, normalt forekommende bakterier på huden produserer spesifikke peptider mot andre bakterier.

De er typisk bare noen få mikrometer lange og kan ha mange forskjellige former, eksempler på disse fasongene er stavbakterier, kokker og spiriller. Studien av bakterier er en gren av mikrobiologien. MRSA har i en årrekke vært en vanlig bakterie i Norge som er resistent mot antibiotika.

Bakterier er allestedsnærværende på . Men de siste åra har utviklingen gått i en problematisk retning. Fossum Moen, forsker ved Institutt for klinisk epidemiologi og molekylærbiologi ved Ahus, beskriver i sin doktoravhandling hvordan MRSA har spredt . Det har vært en voldsom økning av antibiotika-resistente bakterier i ved Norske sykehjem. Reporter: Anne Synnevåg .