Fakta om sau

Tamsau (Ovis aries) kalles også sau (av norr. sauðr) og får (av norr. fær) og er en art som tilhører den biologiske familien sauer , der fem arter inngår. I tillegg kommer såkalte rasevarianter. Norsk hvit sau , som er en tung rase utgjør ca.

Andre tunge raser er Dala og Rygja. Trenden er at det går mot stadig færre, .

Spel får i snitt litt færre lam. Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup. Den var lett å temme, den har godt kjøtt, og den har tykk, lett, varm og holdbar ull. Sau , sauer , partået klovdyrslekt i oksefamilien.

Fra geitene, som de står meget nær, skiller de seg ut ved sine tverr-riflede, trekantede og mer eller mindre tett spiralsnodde horn, som hos hunnene er mindre enn hos hannene, eller de kan mangle. Sauebukken har heller ikke geitebukkens skjegg og ramme . Fakta om test av sau og lam.

Matforskningsinstituttet Nofima har testet kjøtt, sau og lam på forbrukere og landets beste profesjonelle smaksdommere for å finne uthva folk liker. Testen inngår i et forskningsprosjekt for å utvikle smakfulle produkter av sau og lam. Blindtestene viser at forbrukerne ikke . Sau hører til de eldste husdyrene i verden og ble temmet før det egentlige jordbruket startet. Kr, og er ved Ruskeneset i Bergen. De eldste funnene av sau er fra Nord-Iran og dateres til ca.

Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder. For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen.

Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen. De fleste søyene får to lam, men de kan få helt opp til lam. Etter lamming går søya alene med lamma i noen dager før de slippes sammen med resten av saueflokken. Da har søya og lam lært hverandre å kjenne slik at de kan finne hverandre i flokken.

La oss derfor bidra med litt fakta i rovdyrdebatten. Så snart det er grønt gress ute om våren, slippes søyene og lammene ut på beite. De første dagene eller ukene beiter sauene ofte i nærheten av gården.

Mange sauer slippes deretter på fjellet, og går fritt omkring hele sommeren. Hva med de sauene som dør av fluelarver? Skal vi gjeninnføre DDT og sprøyte Norge fra fly? I kystbygdene vest- og nordpå går saueflokkane ute størsteparten av året. Sauen gir oss ull, kjøt og skinn.

Hosauen kallar me for søye, hannsauen for vær og . Blæset sau er enten en krysning mellom svart rygjasau og spælsau, eller den stammer fra zwartblessau fra Nederland. Rasen tilhører gruppen av crossbredsauer. Opprinnelsen er noe uklar.

Louping ill er en flåttbåren virussykdom som i første rekke rammer sau. Viruset kan også gi sykdom hos storfe, geit, gris og hest. Nå har væren stort sett (og forhåpentligvis) gjort jobben sin, og vi sauebønder går årets roligste tid i møte.

En sau kan bli 8-år gammel. Det er en myte at sauen er uintelligent, en myte som nok har sammenheng med at sauen ser ut til å ha en ikke-hierarkisk flokkmentalitet. Myten kommer til utrykk i. Sauer har et stort problem hvis de ramler i vann fordi de ikke har en velutviklet lukkemekanisme i analåpningen, så de renner full av vann og drukner.

En av de feiteste fiskesortene er laksen. Av 1gram fisk er ni gram fett. En marihøne lever kun i dager. Tyrannosaurus rex var i slekt med fuglene. Fotråte hos sau er en B-sykdom og forekomst av eller mistanke om slik sykdom skal umiddelbart rapporteres til Mattilsyynet.

Smittestoff og smitteveier. Fotråte ( smittsom klauvsjuke) hos sau skyldes bakterien Dichelobacter nodosus. Egenskaper hos bakterien er avgjørende for hvor alvorlige symptomene blir, og man skiller . Dette gir en tapsprosent på prosent. Historiske data fra før rovdyrene ble fredet viser derimot et mye lavere tap – mellom 5-prosent for voksen sau , og mellom 3 .