Evolusjonsteorien snl

Evolusjon , betegner innen biologien en endring av den genetiske sammensetningen i en populasjon, altså mikroevolusjon, eller utvikling av nye typer levende organismer, for eksempel arter eller slekter over ti altså makroevolusjon. Selve endringsprosessen kalles for evolusjon. Forskerne er enige om at naturlig utvalg er den viktigste mekanismen som forårsaker evolusjonære endringer.

Det hersker i dag ingen tvil . Utviklingslæren er læren om hvordan livet på jorda har utviklet seg. På den måten er alle organismer, inkludert mennesket, i større eller mindre grad i slekt med hverandre, som greiner på samme tre. Nedenfor finner du artikler om utviklingslæren ( evolusjonsteorien ), . En teori der arter endrer seg og oppstår som en konsekvens av naturlig utvalg plasserte ikke nødvendigvis mennesket i en særstilling i naturen. Hvordan naturlig utvalg fungerer. Evolusjon gjennom naturlige utvalg baserer seg på tre forutsetninger: Reproduksjon: Hvert individ produserer i gjennomsnitt flere avkom enn hva som er nødvendig for å overta individets plass når det dør.

Arv: Avkom ligner mer på foreldrene enn tilfeldig valgte individer i . Teorien hevder at alle nålevende og tidligere arter på jorda er i slekt og har utviklet seg fra en felles stamform, i hovedsak via naturlig utvalg. Se også ny- darwinisme, den moderne syntese, evolusjonsbiologi, naturlig . Evolusjonspsykologi er en tilnærming til studiet av atfer følelser og tanker hos mennesker der man antar at mennesket, som alle andre arter, er et resultat av evolusjon. Menneskets natur antas derfor å være et resultat av naturlig og seksuell seleksjon. Man antar at sinnet består av en mosaikk av mentale . Arbeidene viste at observerbar genetisk variasjon, mendelske arvelover og naturlig seleksjon kunne forklare evolusjon uten at man behøvde å ty til overnaturlig inngripen.

Foreningen av mendelisme og darwinisme var et gjennombrudd for utviklingslæren, etter en boktittel av Julian Huxley betegnet . Evolusjonsteorien er den vitenskapelige forklaringen på hvordan evolusjon ( dannelsen og endringen av arter) foregår. Klippedue, Columba livia (Foto: Alan D. Wilson, media Commons) Artenes opprinnelse endret radikalt vårt syn på naturen, og vår plass i den. Publisert i Om evolusjon , . Artsdannelse Allopatrisk . Det trengs mer dokumentasjon på dette aspektet av evolusjonsteorien , skriver forskerne i den vitenskapelige beskrivelsen av oppdagelsen, som nå er.

Hentet fra en artikkel i Store Norske Leksikon : Mikroevolusjon refererer til evolsjon på korte tidsskalaer og beskriver evolusjonære endringer som skjer innen arter og . Evolusjonen går enten sakte fremover, hvor naturlig seleksjon er den drivende faktor bak evolusjon , eller så skjer evolusjonen spontant over en relativ kort periode. Under temaet punktuert likevekt i SNL , står det at små populasjoner lettere endrer seg genetisk ved genetisk drift som kan være en viktig faktor fordi det alltid . Tradisjonelt har bortfallet av hypotesen om abiogenesis blitt sett på som et argument mot kreasjonisme, i det man ikke lenger har noen mekanisme som lar nye arter oppstå av det tomme intet. Observer at kreasjonismens fremste selvutnevnte motstander, evolusjonsteorien , ikke sier noe om hvordan livet . Informasjon om grunnleggeren av evolusjonsteorien.

Temaside med artikler om evolusjon. De aller første plantene på jorda. Page 2of 2- Evolusjon vs. Religion, filosofi og livssyn: Hva mener du dette beviser? Cherry picking kan du gjøre i bibelen.

Ikke rot med noe du ikke skjønner. En temaside om evolusjon med lenker og bilder. Nysgjerrigper: evolusjon. Darwin – gammel men kul.