Evolusjonsteorien kort fortalt

Evolusjonsteorien handler om livets utvikling på jorda. Dagens evolusjonsteori er basert på Darwins teorier og komplettert med beslektet og nyere forskning som ikke var kjent for Darwin (se også nydarwinisme). Resultatet av arbeidet som ble gjort i denne perioden, kalles i dag for evolusjonsbiologiens syntetiske teori eller kort og godt for nydarwinisme. Bufret Lignende Selve ideen om evolusjon hadde eksistert i lang tid før Artenes opprinnelse. Darwins største fortjeneste var følgelig at han fant fram til en korrekt evolusjonsteori – og klarte å få samfunnet til å akseptere den.

Allerede kort tid etter at han dro, la han for dagen et forskertalent som er få forunt. Kort oppgave om Darwin og hans evolusjonsteori. Grunnlaget for evolusjonsteorien er variasjon oppstått ved mutasjon i arvestoffet.

Darwin observerte at ingen individer av samme art er helt like. Samspillet mellom mutasjon og seleksjon fører til at organismene er tilpasset sitt miljø. Det er alltid en viss variasjon.

Da Darwin la ut på sin jordomseiling med HMS Beagle, var kun vage og spekulative tanker rundt livets utviking blitt lansert. Neste år vil det være 1år siden utgivelsen av Artenes opprinnelse. Veldig kort fortalt handler evolusjon om genetisk variasjon (vi er alle ulike) og hvilke individer som har størst sjanse til å overleve og få flest avkom i et gitt miljø ( naturlig utvalg). I dag kan vi med stor grad av nøyaktighet beskrive hvordan evolusjonen skjer. Vi kjenner til veldig mange av de molekylære . For her er inntrykket at man oppfatter evolusjonsteorien å være en fiks ide som Darwin plutselig bare kom på, kanskje motivert av ateisme.

Mutasjoner er kort fortalt tilfeldige endringer i genene. Charles Darwin var den første til å foreslå en mekanisme for hvordan . Er historien om Adam og Eva sann, eller kommer menneskene fra noen mus som overlevde. Selve endringsprosessen kalles for evolusjon.

Forskerne er enige om at naturlig utvalg er den viktigste mekanismen som forårsaker evolusjonære endringer. Det hersker i dag ingen tvil . Men genene kan mutere på kort varsel. Om denne endringer overlever lenge nok til at den en gang kan bli nyttig og dersom den får spredt seg til en stor del av en befolkning og gi denne delen av befolkningen en betydelig fordel, ja da er det snakk om evolusjon.

Instinktlæren ble på kort tid så populær at nesten enhver allmennmenneskelig virksomhet ble ”forklart” ved et tilsvarende instinkt. Genetikk er vanskelige greier, men, jo kort fortalt så er det framsatt flere ulike hypoteser(teorier) som kan forklare hvordan gener som koder for homoseksualitet lett kan bli selektert videre i evolusjon. Vi vil derfor minne om Darwins. Darwins evolusjonsteori og moderne vitenskap kan ikke kombineres med kristen tro til et enhetlig syn på tilværelsen, sies det. Formuleringen er kort og presis, slik en skaper ville kommunisere med sine tenkende skapninger uten nevneverdig naturvitenskapelig bakgrunn.

Man får mange små ringer som ligger innenfor større ringer, men veldig få krysninger . Hvilken nytte hadde disse lysfølsomme gropene i antagelig tusenvis av år mens naturen( evolusjonen) fikk dannet et øye som SÅ det det skulle se. Et argument som er så diskreditert at sågar de fleste kreasjonister har gått bort fra å bruke det, er at evolusjonslæren strider mot termodynamikkens andre lov som kort fortalt sier at entropien (grovt forenklet: graden av uorden) i et lukket system øker over tid.