Eu kommisjonen

EU består av en rekke institusjoner. Institusjonenes rollefordeling har endret seg mange ganger. Her kan du lese om maktfordelingen i EU ! Prosessen kan i ytterste konsekvens føre til at Polen fratas stemmeretten i EU. Men forslagene er mer uklare enn først planlagt.

EU – kommisjonen har lagt fram det som var ment å bli en ambisiøs reformplan for eurosonen.

Planen, som har til hensikt å styrke Europas forsvarsevne og forsvarsindustri gjennom å stimulere til økt forskningsinnsats på Forsvarsområdet og mer effektive anskaffelser av forsvarsmateriell, er forankret i EUs globale . BRUSSEL ( Aftenposten): Flere reagerer sterkt på at tidligere EU-kommissær Neelie Kroes ikke oppga styrevervet hun hadde i et selskap på Bahamas. AddThis Sharing Buttons. Slike banker kan også bli pålagt å skille ut annen risikofylt virksomhet og separere den fra vanlig bankvirksomhet.

På arrangementet vil det også bli gitt gode tips og råd for . Europakommisjonen fungerer som EUs utøvende organ og kan derfor sammenlignes med en regjering. Grunnen er mistanke om at Nederland har gitt IKEA ulovlige skattefordeler. Kommisjonen skal være nøytral fra .

Praksisoppholdet vil ha en varighet på fra tre til fem måneder, og med oppstart 1. Man regner med at lovforslaget vil omfatte ca. Det er en forutsetning at søkeren . INTERNASJONAL SKATT OG AVGIFT. Sidene er utarbeidet av advokatfullmektig.

Inger Camilla Gjeruldsen og advokatfullmektig Silje Leksell, begge. Deloitte Advokatfirma AS. Forslag om stor momsreform i EU. Det skal også gjelde alle bonuser og andre lokale tillegg enten de følger av lov eller av . Atomkraft: EU -scenariene går ut fra for lave kostnader og for god konkurransedyktighet for nye atomkraftverk, mener DIW. Kostnadene blir langt høyere når bl.

CCS: Karbonfangst og – lagring . Darmstadt, Tyskland og New York, USA, 21. Sted og dato: Brüssel, tirsdag 6. Ettersom at EUs vanndirektiv er innlemmet i EØS-avtalen gjelder dette også for Norge. Utøvere og låtskrivere skal ha krav på tilstrekkelig informasjon for å kunne fastslå den økonomiske verdien av rettighetene som de har overdratt . Det generelle inntrykket Barneombodet har av forslaget, er at det tar omsyn til at barn behøver særskilt vern.