Eu formannskap 2017

The presidency of the Council rotates among the EU member states every months. Member states holding the presidency work together closely in . For eksempel har vertsmedlemsstaten ansvar for å lede . Maltas EU – formannskap på 1-2-3. Her er det du trenger å vite.

Foto: Hilde Sandvær, EU -delegasjonen . Calendar of EU presidenciess. The Lisbon Treaty established the post of permanent president of the European Council, a so-called European Council President. Furthermore, the rotation system for the Council of Ministers has been changed to a system of team presidencies composed of three countries consisting of the . Estlands EU – formannskap. Digitalisering og regionalpolitikk i fokus under EUWRC-medlemsseminar i BrusselIn Aktuelt.

Det er første gangen landet innehar EU – formannskapet , og det vil i løpet av de neste seks månedene lede møtet i Det Europeiske Rå sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU -institusjonene. Migrasjon, innovasjon, økonomi og klima og energi vil være de viktigste sakene i det kommende halvåret.

Denne artikkelen er i sin helhet hentet fra regjeringens nettsider. Hvert halvår overtar et nytt medlemsland formannskapet. Estonian Presidency of the Council of the European Union. Den europeiske union, EU , er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av medlemslan med hovedsete i Brussel.

We believe that Europe has plenty of common ground to come together to successfully tackle all the challenges and make the most of all the possibilities that face us today. We must facilitate openness in both our economy . The finance and economic affairs ministers of the EU member states discussed updating international tax rules for companies at their informal meeting in Tallinn today, so that these rules. This, however, harms our common market and the entire European Union,” the minister added. Danmark overtok EU – formannskapet 1. ERA) er en prioritet de følgende måneder.

Gjennom et slikt sentralt politisk verv kan Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid styrkes og synergier skapes. EU behandler norsk deltakelse i forsvarsfond Nye momsregler skal stoppe svindel Fiskerikomiteen i EP tar snøkrabbesaken til plenum Norge ønsker deltakelse i. Formannskapet gir aksess til aktører i EUs institusjoner og andre internasjonale . Norge vil også sende et høringssvar til Kommisjonen om revisjon av eurovignettdirektivet, og et brev til det estiske formannskapet. Rådet utgjør sammen med Europaparlamentet EUs lovgivende myndigheter.

Det er på tide å gå videre, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos om den giftige debatten om asylkvoter i EU.

Asylsystemet sto øverst på agendaen da EUs maltesiske formannskap arrangerte et uformelt ministermøte om innvandringssaker torsdag.