Etterutdanning ppt

Statped arrangerer blant annet etterutdanningskurs og nettverkskonferanser, til støtte i arbeidet. For å nå den politiske målsettingen om økt fokus på systemrettet arbeid i PP- tjenesten er det viktig at flest mulig PPT -ansatte deltar på kompetanseutvikling. Lær om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i pedagogisk sammenheng – lovverk, rettigheter, kartlegging, tilrettelegging, partnerkompetanse, inkludering, språkmiljø og samarbeid i barnehage, skole og med foreldre. Målgruppen for satsingen er ansatte og ledere i PPT.

Hovedelementer i satsingen er videreutdanning, etterutdanning og lederutdanning. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr Høgskolen i Oslo og Akershus etter- og videreutdanninger for ansatte i PPT.

Faglig og praktisk informasjon om etterutdanningskursene. ILP vil også tilby etterutdanningskurs i perioden. Info lengre ned på siden.

Faglig løft for PPT er et studietilbud rettet mot PPT ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Det omfatter en erfaringsbaserte master i pedagogisk psykologisk rådgiving og ulike videreutdanningsemner. Sted: Statens Hus, Trondheim (Prinsens gate 1), Auditoriet i 1. Ansvarlig: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Nå kan arbeidsgiver søke om midler til etterutdanning av PPT -ansatte.

Du kan lese mer om midlene her.

Kurset har kursavgift, men du kan søke økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet for å ta kurset. Les mer om kursene og se når de tilbys. Innenfor denne strategien tilbyr Nord universitet videreutdanningen Organisasjonsutvikling og endringsarbeid. Det tilbys også etterutdanning for PP-tjenesten, ved studiested Bodø høsten . Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SEVU- PPT – ORGANISASJONSUTVIKLING OG ENDRINGSARBEID – SP (videre- og etterutdanning ). Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning. Det er registrert 1relaterte studier til utdanningen SEVU- PPT – ORGANISASJONSUTVIKLING OG . PP-klinisk etterutdanning er rettet inn mot PP-tjenesten.

Når det gjelder systemarbeid vektlegger vi hvordan PP-tjenesten kan bidra til å . Statped tilbud om etterutdanning innen flerspråklighet og flerkulturalitet. Gå inn på nettsiden vår får å se hvor og når vi har etterutdanning. Kommune i Buskerud – etterutdanning og veiledning for ledere og nøkkelpersonell som arbeider med barn og familier i barnehager, skoler, helsestasjoner, PPT , barnevern og sosialkontor (år).

Kommune i Oppland – etterutdanning og veiledning til alle ansatte og ledere i kommunens skoler. Oppslutning om SEVU- PPT med hovedvekt på søking til videreutdanning. Etterutdanning og veiledning . ANSATTE OG LEDERE I PPT FÅR NÅ TILBUD OM ETTERUTDANNING , VIDEREUTDANNING OG LEDERUTDANNING Hva er strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT (SEVU- PPT )? Oppdragstakere som ønsker å levere tilbud må . Moss PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og Rygge PPT har fått 60.

Strategi for etter- og videreutdanning.

Pengene skal gå til etterutdanning av ansatte. Mellom fagsamlingene skal det være nettverkssamlinger som de ulike PPT – kontorene har ansvaret for. Til fagdagene inviteres en person fra administrasjonen i hver barnehage og skole, og inntil to pedagoger i tillegg. Påmelding til alle dagene samlet. Videreutdanning – er ny kompetanse som øker den formelle kompetansen og gir studiepoeng til den enkelte ansatte.

Barnehageeier – beslutningstaker på rådmannsnivå i kommunen på barnehage. Formålet med spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning er å gi en profesjonsrettet videreutdanning rettet mot praktisk yrkesutøvelse innen fagfeltet rådgivning. Gjennomført spesialistutdanning gir rett til tittelen spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Profesjonsområdet pedagogisk-psykologisk.