Ernæringssonde

Først og fremst aktuelt hos pasienter som ikke kan svelge eller av andre grunner ikke tar til seg ernæring, f. Enteral nasogastrisk ernæringssonde i polyuretan med mandreng. To laterale og en distal åpning sørger for opti mal tilførsel av sondeernæringen. Når beslutningen er tatt om at barnet ditt skal begynne med sondeernæring, eller hvis barnet nettopp har fått satt inn en ernæringssonde , kan du ha mange forskjellige følelser – fra lettelse til bekymring. Sonden fuktes med vann – enkelte ernæringssonder er innsatt med stoff som gjør dem ekstra glatte. Uansett kan det være gunstig å smøre litt xylocain gel på tuppen.

God ernæringsstatus ivaretar muskelmasse og -funksjon og er assosiert med bedre livskvalitet, kortere sykehusopphol mindre sykelighet og økt overlevelse. God næringstilførsel er viktig for pasientens livskvalitet og gir bedre effekt av medisinsk og kirurgisk behandling. Tilstrekkelig ernæring reduserer tap av . At beskrive procedure ved anlæggelse og pleje af nasogastrisk sonde hos den onkologiske patient. Forebygge at patienten pådrages infektion under sondeernæring. Nasogastrisk sonde kan anvendes hos den onkologiske patient med nedsat føde indtag, oftest grundet . At anlæggelse og kontrol af nasogastrisk ernæringssonde foregår infektionshygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

For vurdering af enæringsbehov henvises til retningslinjen Ernæringsscreening og ernæringsplan. For administration af sondeernæring henvises til retningslinjen . Sondeutstyr benyttes til administrasjon av sondeernæring. Avstanden fra øret til nesten og deretter fra episternum til nesten, legges vanligvis sammen. For jejunal ernæring må man tilføye ca. Det er også viktig å ha nok ekstern lengde til å nå frem og koble til en ernæringspumpe eller til å gi nok høyde til . Prosedyren omhandler nedleggelse , bruk og fjerning av ventrikkelsonde hos voksne, våkne pasienter.

Nasogastrisk ernæringssonde (Kangaroo feeding tube) med inegrert sanntids overvåking (IRIS teknologi) av sonde innsetting. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at nedleggelse og fjerning av ernæringssonde utføres på en forsvarlig, sikker og hensiktsmessig måte. Ved å følge anbefalingene i prosedyren, vil man (1) . Produktet er til engangsbruk. For mer detaljert informasjon om produktet – se Ytterligere informasjon. Ernæringssonden innføres gjennom nese eller munn via spiserøret til ventrikkelen.

Anlæggelse af ernæringssonde. De fleste ernæringssonder kan anlægges på sengestuen uden specielle hjælpemidler. Enkelte gange er endoskopisk eller radiologisk assisteret anlæggelse dog nødvendig, f. How to use your feeding tube at home: a step by step demonstration – English – Duration: 12:59.

Betyr det noe hvor ernæringssonden plasseres? Ny cochrane gi ikke svar. Røntgenundersøgelse, med indgivelse af kontrast såfremt fødesonden ikke er røntgenfast, må anses .