Er grevling et rovdyr

Tidligere ble asiatisk grevling (Meles leucurus) og japansk grevling (Meles anakuma) regnet som underarter, men disse er nå skilt ut som egne arter. Den kjennes lett på to karakteristiske, svarte striper over hodet. Den er et rovdyr , og hører med til mårdyrfamilien. De andre norske medlemmene i mårdyrfamilien er jerv, oter, mår, mink, ilder, røyskatt og snømus.

Jerven er det største dyret i mårdyrfamilien, men grevlingen er nesten like stor. Artikkelen inngår i temasiden. Selv om grevling er et forholdsvis stort rovdyr som kan bite fra seg, kan den bli bytte for større arter.

Byttedyrundersøkelser hos ulv viser at grevling enkelte steder står høyt på menyen. En feit høstgrevling på 13–kg, hvorav spekket utgjør mange kilo, er forståelig nok et meget godt byttevalg. I enkelte områder, og perioder . Dyr i nærmiljøet gir muligheter for daglige naturopplevelser. På Sørlandet, hvor den er mest tallrik, går den også under betegnelsen svintoks og svinsokse. Elementet toks i dette ordet er det samme som Dachs på tysk og das på . Etter andre verdenskrig så begynte grevlingen å etablere seg andre steder i landet også, bl.

Vestlandet og i Midt-Norge. Siden slutten av 60- og 70-tallet har bestanden tatt seg kraftig opp. I dag er grevlingen veletablert i mesteparten av Sør-Norge, . Se godt på dette bildet! Hvordan er det mulig å mislike disse vakre skapningene?

Ok, grevlingen er et rovdyr og kan være en råtass. Men alteter som den er er den like mye et nyttedyr i naturen. Av de norske rovdyrene så er det få som er så lite sky for mennesker som grevlingen.

Vi skal være forsiktige med å spre skrekkhistorier om grevlingen , men det vil også være ansvarsløst å ufarliggjøre den – for ufarlig er den slett ikke i alle situasjoner. I dette heftet presenteres de viktigste spor og sportegn etter våre store rovdyr og deres byt-. Spor og tegn etter store rovdyr er derfor ofte vanskelige å tolke. Da de fikk greie på at det var grevling i området ble de betenkt. Finnes det en måte å skremme unna grevlinger på?

Selv om jeg har kjørt i hjel en, vil jeg ikke fortsette med DET! I dette vinduet skal du finne tabell mfor oppslagsordet grevling. Det er grevling som åpner porten i Tautra-brua slik at både grevlingen sjøl og andre rovdyr fritt kan ta seg over til øya. Meles melesalminnelig grevling dyret Meles meles. Stein Erik Bredvold har ingen tro på at store rovdyr har tatt kaninene.

At det kan være hund eller grevling , er mer usannsynlig. Dersom en bjørn er ute etter kaniner, er det første gang jeg har hørt om det. OSLO: Høsten er en travel tid for grevlingene. Alle foto: Nina Schyberg Olsen. Før de går i vinterdvale i oktober-november, må de fete seg mest mulig opp.

I Oslo er grevlingen mest vanlig i villaområder nær skogen, men det nattaktive rovdyret kan dukke opp de rareste steder i sin jakt på mat. Olsen har en grevling hengende under låvebrua. Og vil gjerne presisere at grevlingen er en jaktbar art i hele landet og felt under lovlig jakt. Dette er et rovdyr i slekt med måren som mange ikke ønsker at vi skal ha i faunaen i Nordland.

Da er informasjonssida vår om grevling , oppdatert og forbedret, med en rekke nye bilder. Takk til fotograf Bjørn Sørhøy for de fine dagslys-bildene av.