Enterokokker behandling

Gå til Behandling – Behandling. Bærerskap ned VRE kan være langvarig og det er ikke mulig å fjerne bakteriene fra tarmen med behandling. Sykdom og bærertilstand forårsaket av vancomycinresistente enterokokker er en allmennfarlig smittsom sykdom i . Urinveisinfeksjon (UVI) – Legeforeningen legeforeningen.

Andre mikrober: enterokokker , S. Hvis enterokokkene er resistente mot vankomycin (et antibiotikum), og man får en urinveisinfeksjon eller sårinfeksjon med VRE-bakterier, innebærer det at spesielle typer antibiotika må brukes i behandlingen. Mer enn av pasientene ved enkelte sykeposter var smittebærere med ampicillinresistente enterokokker. En undersøkelse av slike smittebærere viste at mer enn ti dagers behandling med antibiotika eller behandling med fluorokinoloner var signifikante risikofaktorer for kolonisering. Aktive mot et flertall av gram positive bakterier, unntatt enterokokker (som har intrinsic resistens mot alle cefalosporiner), listeria og MRSA.

Dessverre har det nå kommet grupper med enterokokker som også er resistent mot Vancomycin og det er disse som har fått navnet VRE. Enterobacter cloacae etc. Spesielt langvarig behandling med sterke antibiotika vil ta knekken på svært mange av de snille bakteriene mens VRE, som tåler det meste, vil overleve og etter . Samtidig resistens mot vankomycin og andre typer antibiotika gir en betydelig redusert mulighet for effektiv behandling av infeksjon. De ligner streptokokker og ble tidligere plassert i den slekten. De er en vanlig årsak til urinveisinfeksjoner, og kan i visse tilfeller være med på å forårsake . VRE er en resistent tarmbakterie som må behandles med spesielle typer antibiotika dersom sykdom oppstår.

Diakonhjemmet Sykehus oppdaget det første VRE-tilfellet i begynnelsen av april. Dette er en variant av en type bakterie som er kjent fra andre sykehus i Norge og andre steder i verden. Den siste uka er det funnet vankomycinresistente enterokokker (VRE) hos tre nye pasienter ved St.

Det tar litt tid før vi skjønner at en pasient er resistent mot behandlingen. Påvist VRE hos en pasient må ikke forsinke nødvendig undersøkelse, behandling eller pleie. Ved Haukeland Universitetssykehus er flere hundre pasienter lagt på isolat og behandlet for resistente bakterier de siste årene.

Det var det første norske sykehuset med varig problem med multiresistente tarmbakterier — vankomycinresistente enterokokker (VRE). Det er en såkalt multiresistent enterokok. Multiresistent betyr at bakterien er resistente mot konvensjonelle antibiotika. Typningsbestemmelser viser, at spredning af VRE foregår både inden for de enkelte hospitaler og hospitalerne imellem.

Det vækker bekymring, at antallet af VRE stiger, idet infektioner med disse bakterier er meget vanskelige at behandle. En av dine prøver viser at du har bakterier som heter. De lar seg ikke så lett behandle av vanlig antibiotika.

Det vil derfor være noen særskilte tiltak rundt deg for å forhindre spredning til andre pasienter. Vi håper at denne informasjonen gir deg mer forståelse for hvorfor vi. MRSA (Methicillinresistente Staphylococcus aureus) og VRE ( vancomycinresistente enterokokker ) er bakterier, der har udviklet resistens over for de typer antibiotika, som bakterierne ellers typisk behandles med. Infektioner med resistente bakterier er vanskelige behandle fordi de kræver brug af særlige. Vancomycin er den foretrukne behandling af alvorlige infektioner med disse bakterier, og det giver derfor store behandlingsproblemer, når bakterien nu har udviklet resistens over for vancomycin.

Bærerskap kan være langvarig og det er i dag ikke mulig å fjerne bakteriene fra tarmen med behandling. Dersom infeksjon oppstår .