Enterokokker antibiotikavalg

Enterokokker kan i stor grad være resistente mot ulike typer antibiotika. Viktigst er vankomycinresistente enterokokker (VRE) som vanligvis er E. Vankomycinresistens forårsakes vanligvis av to ulike grupper gener kalt vanA og vanB. At enterokokkene har blitt resistente mot vankomycin betyr ikke . Andre mikrober: enterokokker , S. De ligner streptokokker og ble tidligere plassert i den slekten. Den er alltid resistent mot sulfonamider.

Det har blitt registrert utbrudd av to forskjellige typer smittsomme vankomycinresistente enterokokker på Oslo universitetssykehus. Ullevål sykehus har fått et utbrudd av vancomycinresistente enterokokker på flere sengeposter. Dessverre har det nå kommet grupper med enterokokker som også er resistent mot Vancomycin og det er disse som har fått navnet VRE.

Spesielt langvarig behandling med sterke antibiotika vil ta knekken på svært mange av de snille bakteriene mens VRE, som tåler det meste, vil overleve og etter . Mer enn av pasientene ved enkelte sykeposter var smittebærere med ampicillinresistente enterokokker. En undersøkelse av slike smittebærere viste at mer enn ti dagers behandling med antibiotika eller behandling med fluorokinoloner var signifikante risikofaktorer for kolonisering. Her isoleres pasienter med bakterier som ikke kan stoppes med antibiotika.

Noen bakterier kan ikke lenger behandles med antibiotika i det hele tatt. Det var det første norske sykehuset med varig problem med multiresistente tarmbakterier — vankomycinresistente enterokokker (VRE). VRE står for vankomycinresistente enterokokker. De vanligste artene i slekten Enterococcus er E. Samtidig resistens mot vankomycin og andre typer antibiotika gir en betydelig redusert. Skal ikke kombineres med erytromycin da antagonisme er vist.

Absorberes godt peroralt. Har god penetrasjon til bein. Bivirkninger fra gastrointestinal trakt (kvalme, brekninger, diare) vanligst.

Utvikling av pseudomembranøs kolitt kan forekomme, som ved alle andre antibiotika typer! I en prøve som er tatt av deg er det funnet en type bakterie som er motstandsdyktig mot flere ulike typer antibiotika , såkalte vankomycinresistente enterokokker (VRE). Sekundærpatogener, som Enterobacter spp, enterokokker , Klebsiella, Proteus og Pseudomonas, assosieres ofte til urinveisinfeksjoner i sykehus og sykehjem og er sjeldnere årsak til ukomplisert infeksjon. Bakterien gir vanligvis ikke sykdom.

Jeg har prøvd de fleste antibiotika og har tatt alle nødvendige undersøkelser uten at de fant noe. På slutten av oktober i fjor fant de stafylokokker i urinprøven min som var bare følsomme for Furadantin. I begynnelsen av januar fant de enterokokker som var følsomme for furadantin, selexid og ciproxin. I september ble det påvist to tilfeller til, og man fikk mistanke om et utbrudd. Påvisning av VRE er i seg selv ikke indikasjon for antibiotikabehandling.

VanA medfører resistens mot vankomycin og teikoplanin, mens enterokokker med VanB som regel er følsomme for teikoplanin. Følsomhet for antibiotika En stamme av Enterococcus hirae viste resistens overfor trimetoprim. En av dine prøver viser at du har bakterier som heter.

De lar seg ikke så lett behandle av vanlig antibiotika. Det vil derfor være noen særskilte tiltak rundt deg for å forhindre spredning til andre pasienter. Vi håper at denne informasjonen gir deg mer forståelse for hvorfor vi.

VRE er tarmbakterier som er resistente mot en lang rekke antibiotika. Ingen av pasientene er blitt syke, og bare én av dem ligger på sykehuset fremdeles. Smittevernoverlege Mette Walberg sa til NRK i går at dette er bakterier som nesten aldri gir sykdom, men som man blir bærer av i tarmen.

Vancomycin er den foretrukne behandling af alvorlige infektioner med disse bakterier, og det giver derfor store behandlingsproblemer, når bakterien nu har udviklet resistens over for vancomycin.