Enkelt sauefjøs

Byggskisse: – Plantegning. Enkelt kostnadsoverslag. Forklaring av funksjoner. Besetningen er i dag på 3vinterfôra søyer.

Den gamle driftsbygningen på Sand var i sin tid bygget for melkeproduksjon, men ble urasjonell og tungvinn ettersom dyretallet økte. Valget falt på en enkel hall med tre tette vegger og en åpen langvegg – BF-hallen.

Mer totalt sett er sauehold en attåtnæring til annet yrke og krever IMEK for rasjonell drift. Hva fungerer bra og mindre bra? Det utvikles derfor to hovedtyper av sauefjøs : – IMEK fjøset med møkk kjeller og foringssystem.

Onsdag kveld møtte over bønder på Landbrukets Hus på Tynset for å lære om rasjonell drift i praktiske sauefjøs. Jeg ville overta gården, men ikke bo på en gard uten sau og et fjøs som ramla ned. Bingene har meters dybde, og deles enkelt i 2-meters binger til lammingen.

Jeg er i ferd med å bygge nytt sauefjøs nå, og her har det vært vektlagt at det skal være (bortimot hvertfall) så enkelt og lettstelt som mulig. Jeg bygger også uisolert , men med full kjeller, så her blir sauene gående på strekkmetall.

Gris i sauefjøs innlegg 12. Slaktegris i sauefjøs innlegg 20. Påbygging på sauefjøs innlegg 17. Flere resultater fra gardsdrift. Bygde to sauefjøs med års mellomrom – Norsk landbruk – fagbladet.

Ekteparet ønsket å utvide. Binger med grinder i flere retninger gjør det enkelt å flytte på dyra, samtidig som det er god oversikt i hele fjøset. Sauebonden i bygda Langlim skal dele smarte løsninger og driftserfaringer med andre saueinteresserte.

Denne utredningen har hatt som formål å oppsummere eksisterende forskningsresultater og ut fra dette vurdere ulike praktiske løsninger, som kan være aktuelle for en bedre tilpasning til de internasjonale krav i gjeldende økologiforordning for økologisk saueproduksjon. Utredningen var et oppdrag fra. Da Andrè Sagmo fra Rissa i Sør-Trøndelag jaktet etter et enkelt og fleksibelt sauefjøs , falt valget på en 2kvadratmeter stor plasthall fra Norwegian Weather Protection.

Nylig flyttet gammelnorske spelsauer inn i plasthallen på gården til Sagmo, og gårdbrukeren er så langt særdeles fornøyd. Nybygg og ombygging av små og store fjøs. Til sau ofte kapasitet til døgn. Fullfôr er relativt nytt i . Det er jo meningen at man skal ha en god ar- beidsplass, sier Muri. Ifølge forskeren i Fårebygg kan man finne fordeler og ulemper med alle fjøstyper.

Jeg tviler på at vi vil få ett superfjøs som skiller seg ut fra alle andre.

Men vi vil kunne si hvilke typer fjøs som gir de beste resultatene på for eksempel dyrehelse, dyrevelferd . Både i fjøs med talle og drenerende gulv. Viktig å ha trekkfritt miljø for sauen. Luftinntak langs veggen. Ett av argumentene mot plastgolv til sau er glatthet og skli-sikkerhet. Plastgulvet har ingen skarpe kan- ter og et større overflateareal enn strekkmetall.

Gulvet vil da heller ikke slite klauver. Dette har leverandø- rene valgt å løse på . Planløsninger i sauefjøs 08. Team Småfe har laget et nytt hefte med ulike planløsninger for sauefjøs. Dette er er mer utfyllende nettversjon som skal gi inspirasjon til de som vil bygge fjøs til sau. Tine arrangerer fjøsdesign- og kusignalkurs i Nederland 28.

Få erfaringer, del tanker og gode løsninger med . Konglevoll gard er eit lite småbruk som ligg i Lindås Kommune ca mil nord for Bergen. Det har vore produsert mjølk, storfekjøtt, gris og sau. Et enkelt og rasjonelt fjøs.

Myromslien tatt i bruk et nytt fjøs der oversikt og dyrevelferd er ledestjerner. TILGJENGELIGHET: I det nye fjøset er det plass til 5sau. Da er det viktig med god oversikt, noe Odd Arne Myromslien har skaffet seg ved å bygge drivganger og inspeksjonsganger som gjør at han enkelt kan skaffe seg oversikt .