Elev trondheim kommune

Alarmtelefonen for barn og unge. Plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen. Fant du det du lette etter? Tilbakemelding mottatt . Læringsplattform består av en rekke verktøy som hjelper lærere og elever gjennom læringsprosessen.

Innlogging på IST Læring. Foresatt får innsyn i faglige utvikling . Elevene kan nå logge inn på IST Læring. Elever og lærere finner link på sine datamaskiner på skolen.

På plattformen finner elevene fravær, anmerkninger og fagvurderinger. Ikke alle fag og trinn er i drift ennå. Læring i fellesskap er trondheimsskolens visjon. Aktuelt: Ny lov om skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing . GAFE er nettbasert og tilbyr typiske kontorverktøy som tekstbehandling, presentasjoner, og regneark.

Fordelen med å jobbe nettbasert er at dokumentene er tilgjengelig uavhengig . De nye reviderte utgavene er lagt ut i sin helhet. Kartleggingsprøvene som er utarbeidet er: . NB: Kontoen må aktiviseres første gang på skolen. Dette betyr at glemt passord må nullstilles på skolen.

Ofte Stilte Spørsmål – OSS: Mer informasjon kan du som . Velkommen til Hoeggen skoles nettsider. Personalet består av medarbeidere. Vi mottar elever fra Utleira, Steindal og deler av Åsvang skolekrets. Datamaskin til hver elev fra 5. Jobbe i skyen: Katinka (9) og Alma (8) ved Singsaker skole skriver en liten stil sammen om en rød drage.

Elever ved Charlottenlund skole bruker av undervisningstiden til å logge seg på nettet. Antall elever per årsverk til undervisning, 1 1 1 1 12. Antall elever per assistentårsverk i undervisningen, 9 9 8 9 80. Trondheim kommune jobber nå målrettet med å øke antall . Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk, 1 1 1 1 18. Søbstad helsehus trenger ferievikarer til hovedferien 19.

Det kan også være aktuelt med vikarer før og etter dette tidsrommet. Tonstad skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca. God kvalitet på lærer- elev relasjonen virker inn på elvenes læringsprosesser, samt sosiale fungering og psykiske helse på kort og lang sikt i skolen.

Det er nedsatt en overordnet styringsgruppe og en faglig prosjektgruppe med representanter for . GODE LÆRER- ELEV RELASJONER – ET. SAMARBEID MELLOM TRONDHEIM. KOMMUNE OG RKBU MIDT-NORGE.

May Britt Drugli, professor i pedagogikk RKBU Midt Norge,. Sortering: Nyeste først.