Eksempler på kolonier

En koloni er et landområde som ligger utenfor moderlandets grenser, som oftest erobret ved makt eller som nybygging på andre øyer. De mest kjente og omfattende eksemplene på kolonier er den europeiske (særlig den britiske og franske) koloniseringen av Amerika, Australia, Afrika og deler av Asia. De fleste koloniene lå . Koloniene kan være selvstyrte politiske enheter, som de fønikiske og greske kolonier i antikken. Kolonier styrt av moderstaten ble etter hvert mønster for senere kolonisering.

Koloniene kunne brukes i denne konkurransen til å øke kolonimaktens styrke. Dermed begynte hjemlandet å styre sine kolonier. De karthagiske og romerske kolonirikene var tidlige eksempler på kolonialisme, der det lå en politisk tanke og hensikt bak kolonienes etablering, og der konkurransen mellom . Finnes det fortsatt kolonier i verden i dag, og hvorfor er de ikke blitt selvstendige? Det finnes knapt ordinære kolonier i verden i dag, derfor blir det litt vanskelig å svare på spørsmålet ditt.

Det finnes noen rester fra kolonitiden, det er områder som er okkupert som vi kanskje kan kalle for kolonier og det finnes . Test hva du vet om kolonier – og sett en bekjent på den samme prøven. Tolv stater fra historiens glemmebok. Har du hørt om staten Vandalia? Eller hva med Pinnsvinlandet?

Historien rommer mange eksempler på stater og imperier som har oppstått og senere gått til grunne. Derfor ledet store statsstøttede handelskompanier med egne kjøpmenn, misjonærer og private hærer store ekspedisjoner til alle hjørner av kloden hvor det var håp om å finne rikdom. Med både pisk og gulrot skaffet de seg utposter, kolonier og makt over hele kloden. Begrepet imperialisme kommer fra det latinske ordet for å . Britene, franskmennene og de andre imperialistiske landene bestemte alt i koloniene.

Det var mange slike opprør i koloniene. Disse soldatene jobbet for britene i India. En årsak til at mange land er fattige, er deres fortid som kolonier under en europeisk stat. De har tidligere vært kolonier. Koloniene ble underordnet kolonimakten, for eksempel Storbritannia, både økonomisk, politisk og kulturelt.

Eksempler på flernasjonale selskaper er Coca-Cola, Nestlé og Shell. Kolonialisme, kolonisering og kolonier er ikke entydige begreber. Forskellige motiver kunne føre til kolonidannelse, og forskellige vilkår i de områder, som europæerne nåede frem til, skabte forskellige behov og muligheder.

Købmanden , krigeren, missionæren og pioneren havde ikke samme interesser. : En koloni (av latinsk colonia, jordeiendom, og colere, dyrke jord) er et landområde som ligger utenfor moderlandets grenser, som oftest erobret ved makt eller som nybygging på andre øyer. En koloni det er et landområde som ligger utenfor moderlandets grenser, som oftest erobret ved makt eller som nybygging på andre øyer. Sør-Afrika som europeisk koloni. Hva kjennetegner og gi eksempler på direkte kolonistyre. Laktose-positive kolonier lager syre som gjør at BTB får gul farge, mens bakterier som kan dekarboksylere aminosyren cystin gir kolonier med blå farge, slik at man kan skille.

Maltagar, potetagar og Sabouraud-agar med dekstrose og pepton er eksempler på agar som benyttes til dyrking av sopp. Grove brudd på menneskerettighetene som trakassering, tortur, overvåking, og innskrenkning av ytringsfrihet, er eksempler på saharawienes hverdag under marokkansk okkupasjon. Vanligvis har alle FN-operasjoner mandat til å overvåke og rapportere brudd på menneskerettighetene, men MINURSO, som er FN . Eksempler britisk koloni ikon for korpussøgning fransk koloni ikon for korpussøgning tidligere koloni ikon for korpussøgning.

I gamle dage havde Danmark en koloni i Indien, Trankebar, som Ove Gedde under Chr. Tekst med et kritisk syn på imperialismen, var det ren utnytting eller bidro imperialismen til utvikling i de ulike koloniene ? I lista kan vi jo ramse opp to av afrikas verstinger: Mosambik og Angola, i tillegg til Guinea-Bissau som ikke er stort bedre. Ytterligere eksempler er . Fløjlsagtige, foldede kolonier.

Kan have forskellige nuancer af sort.